JESTECH

Cilt: 6, Sayı: 1-2,  Ocak-Haziran 2003  İÇİNDEKİLER
Meşe (Quercus Robur L.) Odunun'dan Üretilen Lamine Ağaç Malzemede Kuvvet Yönü Ve Tutkal Türünün Eğilme Direncine Etkileri
Arif GÜRAY    Murat KILIÇ    Gizem DOĞRU    Meltem ÖZER
1
Çalışma Duruşları ve Zorlanmalar İçin Owas Metodu
Mustafa KURT    Mustafa Akın ERDEM
11
Adsorptif Sıyırma Voltametrisi İle Schiff Bazı Varlığında Germanyum Tayini
Mehmet YÜKSEL
17
İçten Yanmalı Motorlarda Enerji Dağılımı Ve Kullanılabilirliği
Ömer KAYNAKLI    İlhami HORUZ    İhsan KARAMANGİL
25
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Modelleme: Trafik Kazası Bilgi Sistemi
Tahsin ÇETİNYOKUŞ    Seda HATİPOĞLU. Zeynep ATAK    Hadi GÖKÇEN
35
Isı İletim Katsayısının Plaka Metodu İle Ölçülmesi
Musa Galip ÖZKAYA
45
Konut Mutfağında Alan Boyutunun Ve Sosyo-Kültürel Yapının Mutfak Mobilyası Tasarımına Etkileri
A. Cemil İLÇE    İlker USTA
51
Trafik Kazalarını Etkileyen Faktörlerin AHP Yaklaşımı İle Göreli Önemlerinin Belirlenmesi
Yavuz UYAR    Mustafa KURT    Ercüment N. DIZDAR
63
Teknik Personelin İş Güvenliği Konusundaki Eğitim Düzeyleri Üzerine Bir Araştirma
Özkan GÜVERCIN    Ali AYBEK
69
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçme Yöntemleri Ve Mukayesesi
Abdulkadir GÜLLÜ    Ahmet ÖZDEMİR    Halil DEMİR
79
Vişne Suyunda Bazı Ağır Metal Derişimlerinin Belirlenmesi
Mehmet YÜKSEL     A. Rehber TÜRKER
93
Tek Silindirli Bir Dizel Motorunda Bazı İşletme Parametrelerinin Performansa Ve İs Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Melih OKUR    Yakup SEKMEN    Can ÇINAR
97
Bilyalı Rulman Elamanlarındaki Fiziksel Kusurların Titreşim Analizi Metodu Kullanılarak Tespiti
Hakan ARSLAN
103
Soğuk İşlenmiş Fe-% 5 V Ve Fe-% 15 V Alaşımlarında Isıl İşlem Sıcaklıklarına Bağlı Mikroyapısal Değişim
Bülent BOSTAN    A.Tamer ÖZDEMİR
113
Asbestsiz Disk Fren Balatalarında Sıcaklık-Sürtünme Katsayısı-Zaman İlişkisinin İncelenmesi
İbrahim MUTLU    Cengiz ÖNER
121
   

JESTECH

Volume: 6, Issue: 1-2, January-June 2003  CONTENTS
The Effects Of Applying Force Direction And Glue Types On The Bending Strength Of Laminated Wood Material Produced From Brown Oak (Quercus Robur L.)
Arif GÜRAY    Murat KILIÇ    Gizem DOĞRU    Meltem ÖZER
1
Owas Metod For Working Postures And Strains
Mustafa KURT    Mustafa Akın ERDEM
11
Determination Of Germanium In The Presence Of Schiff Base  By Adsorptive Stripping Voltammetry
Mehmet YÜKSEL
17
Energy Distribution And Utilisation Of Internal Combustion Engines Ömer KAYNAKLI    İlhami HORUZ    İhsan KARAMANGİL 25
Management Information System(Mis) Modelling: Traffic Accident Information System
Tahsin ÇETİNYOKUŞ    Seda HATİPOĞLU. Zeynep ATAK    Hadi GÖKÇEN
35
Measurement Of Thermal Conductivity By Plate Method
Musa Galip ÖZKAYA
45
The Effects Of Environmental Dimension And Social/Cultural Behaviour On The Designing Of The Home Kitchen Furniture
A. Cemil İLÇE    İlker USTA
51
Finding Out The Relative Priorities Of The Factors Influence Traffic Accidents By Using Ahp Method Yavuz UYAR    Mustafa KURT    Ercüment N. DIZDAR 63
Education Levels Of Technical Personnel On Safety
Özkan GÜVERCIN    Ali AYBEK
69
Surface Roughness Measurement Methods And Their Comparison
Abdulkadir GÜLLÜ    Ahmet ÖZDEMİR    Halil DEMİR
79
Determination Of Some Heavy Metals Concentration In Cherry Juice
Mehmet YÜKSEL     A. Rehber TÜRKER
93
An Experimental Investigation Of The Effects Of Some Operating Paremeters On Performance And Soot Formation In A Single Cylinder Diesel Engine
Melih OKUR    Yakup SEKMEN    Can ÇINAR
97
Detection Of Defects In Ball Bearing Element Using By Vibration Analysis Method
Hakan ARSLAN
103
Effect Of Annealing Temperatures On Microstructural Changes In Cold-Worked Fe-%5v And Fe-%15v Alloys
Bülent BOSTAN    A.Tamer ÖZDEMİR
113
Investigation Of The Relationship Among The Temperature-Coefficient Of Friction-Time In Non-Asbestos Brake Pads
İbrahim MUTLU    Cengiz ÖNER
121
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043