JESTECH

Cilt: 8, Sayı: 1, Ocak-Mart 2005
İÇİNDEKİLER
Güneş Enerjili Yüzme Havuzu Isıtma Sistemleri İçin Kollektör Isı Yükünün Teorik Olarak Belirlenmesi
Etem Sait ÖZ   Tayfun MENLİK    Mustafa AKTAŞ
1
Talaşlı İmalatta Küçük Partili Üretimler İçin Bir İstatistiksel Proses Kontrol Uygulaması
Suna ÖZEL   Burak BİRGÖREN
9
Dairesel Delikli Ortotropik Plaklarda Burkulma Yükünün İncelenmesi
Mehmet Fatih ALTAN   Murat Emre KARTAL    Senayi DÖNMEZ
25
Civatalı Bağlantıların Eleman Direngenliğin Sonlu Elemanlar Yöntemi Ve Yapay Sinir Ağları Sistemi İle Belirlenmesi
Murat Tolga ÖZKAN    Kürşad DÜNDAR
33
316L Paslanmaz Çelik İle Bakır Levhaların Örtülü Elektrod Ve TIG Kaynak Yöntemi İle Birleştirilebilirliğinin Araştırılması
Nizamettin KAHRAMAN    Ahmet DURGUTLU
43
Toz Metalurjisi İle Üretilmiş Demir Esaslı Parçaların Akımsız Nikel Kaplanmasında Asidik Ve Bazik Çözeltilerin Kaplama Miktarına Etkisi
Ulaş MATİK    Ramazan ÇITAK
51
Hardox 400 Çeliğinin Sert Dolgu Kaynağında Paso Sayısının Sertliğe, Aşınmaya Ve Mikroyapıya Etkisi
Ramazan YILMAZ   Murathan GEDİKLİ    Zafer BARLAS
57
Sürtünme Kaynağı İle Birleştirilmiş AISI 430/Ç 1010 Çelik Çiftinin Arayüzey Mikroyapı Değerlendirmesi
Mustafa TAŞKIN   Vedat Veli ÇAY    Niyazi ÖZDEMİR
65
Karbüratörlü Motora Karışım İçerisine Saf Oksijen İlave Edilmesinin Egzoz Emisyonlarına Etkisi
Kazım SEZER   Bülent ÖZDALYAN   Abdurrazzak AKTAŞ
71
Otomotiv Fren Balataları İçin Sürtünme Katsayısı Test Cihazının Tasarımı
İbrahim MUTLU   Recep KOÇ
79
Santrifüj Kompresörde Emme Ve Basınç Kenarı Tasarımı
Saim KOÇAK
85
Yüksek Öğrenimde Kullanılan  Okul Sıra Ve Masalarının Antropometrik Tasarımı (Bartın Orman Fakültesi Örneği)
Metin TUNAY    Kenan MELEMEZ    Ercüment N. DİZDAR
93
Cam Elyaf Katkılı Disk Fren Balatalarında Zaman-Sıcaklık-Sürtünme Katsayısı İlişkisinin İncelenmesi
İbrahim MUTLU    Cengiz ÖNER   Recep KOÇ
101
   

JESTECH

Volume: 8,  Issue: 1,  January-March 2005 CONTENTS
The Determining Of Collector Heat Load For Swimming Pool Heating Systems With Solar Energy
Etem Sait ÖZ    Tayfun MENLİK     Mustafa AKTAŞ
1
A Statistical Process Control Application To Short-Run Productions In Machining Processes
Suna ÖZEL    Burak BİRGÖREN
9
Investigating Buckling Load Of Orthotropic Plates With A Circular Cut-Out
Mehmet Fatih ALTAN    Murat Emre KARTAL    Senayi DÖNMEZ
25
Determination Of Member Stiffness Of Bolted Joints Using Finite Element Method And  Artificial Neural Network System
Murat Tolga ÖZKAN     Kürşad DÜNDAR
33
Weldability Of 316L Stainless Steel And Copper Plates Welded By Shielded Metal Arc And Tungsten Arc Welding Processes
Nizamettin KAHRAMAN     Ahmet DURGUTLU
43
Effect Of Acidic And Alkali Solutions On Coating Amount In Electroless Nickel Coating Of Iron Based Parts Produced By Powder Metallurgy 
Ulaş MATİK    Ramazan ÇITAK
51
Effect Of Number Of Passes On Hardness, Wear And Microstructure Of Hard Fillet Welded Hardox 400 Steel
Ramazan YILMAZ    Murathan GEDİKLİ    Zafer BARLAS
57
Evaluation Of Interface Microstructure Of AISI 430/Ç 1010 Steel Couple Bonded By Friction Welding
Mustafa TAŞKIN    Vedat Veli ÇAY    Niyazi ÖZDEMİR
65
The Effect On Exhaust Emmissions Of Adding Pure Oxygen To The Engines With Carburetor
Kazım SEZER    Bülent ÖZDALYAN    Abdurrazzak AKTAŞ
71
The Desing Of The Test Equipment To Measure Of Friction Coefficient For Automotive Brake Lining
İbrahim MUTLU    Recep KOÇ
79
Design Of Induser And Discharge In Centrifugal Compressor
Saim KOÇAK
85
Anthropometric Design Of The School Desks And Benches Used In Higher Education (Bartın Faculty Of Forestry Sample)
Metin TUNAY    Kenan MELEMEZ    Ercüment N. DİZDAR
93
The Investigation Of The Relation Among Time-Temperature And Friction Coefficent Of The Disc Brake Lining That Has Additional Glass Fibres
İbrahim MUTLU     Cengiz ÖNER    Recep KOÇ
101
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043