JESTECH

Cilt: 8, Sayı: 4, Ekim-Aralık 2005
İÇİNDEKİLER
Malzeme Taşıma Sistemlerinde Taşınan Değişik Kalınlıktaki Ürünlerin Kalınlıklarına Göre Otomatik Olarak Tevzi Edilmesi
Raif BAYIR     İnan GÜLER
295
Lamine Edilmiş Ağaç Malzemede Farklı Test Ortamlarının Ve Ağaç Türlerinin Yapışma Direncine Etkisi
Musa ATAR     Ayhan ÖZÇIFÇI
305
Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava, Oksijen Ve Karbondioksitin Soğutma-Isıtma Sıcaklık Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Hüseyin USTA     Volkan KIRMACI     Kevser DINCER
311
Bir Ev Tipi İndüksiyon Isıtma Sistemi Tasarım Metodu
Bekir Sami SAZAK               Selim ÖNCÜ     Sevilay ÇETIN
321
Alümina Kısa Fiber Takviyeli Al Esaslı Lm 13 Alaşımında Yaşlandırma Isıl İşlem Özellikleri Optimizasyonu
Yahya ALTUNPAK     Hatem AKBULUT
331
Öğrenme Etkili Akış Tipi Çizelgeleme Probleminde Maksimum Tamamlanma Zamanı Minimizasyonu
Tamer EREN     Ertan GÜNER
341
Isı Borulu Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinde Soğutucu Akışkan R-22 Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi
Sezayi YILMAZ     Emrah DENIZ
349
Kare Delikli Ortotropik Plakların Burkulma Analizi
Mehmet Fatih ALTAN     Murat Emre KARTAL
357
Farklı Ağaç Türleri Ve Zıvanalı Birleştirme Biçimleriyle Oluşturulan Çerçeve Konstrüksiyonlu Doğramalarda Diyagonal Yük Analizi
Hanifi TOKGÖZ     Tuncay KAP     Ercan ÖZGAN
363
   

JESTECH

Volume: 8, Issue: 4, October-December 2005
CONTENTS
Handling Systems Based On Thicknesses Automatic Distribution Of Various Thickness Sized Products By Materials
Raif BAYIR     İnan GÜLER
295
On The Bonding Strength Of Laminated Wood Materials Produced From European Beech (Fagus Sylvatica) And Scots Pine (Pinus Sylvestris Lipsky) Glued With Polyvinyl Acetate (Pvac)-D4 Adhesive
Musa ATAR     Ayhan ÖZÇIFÇI
305
Experimental Study Of Cooling - Heat Performances Of Air, Oxygen And Carbon Dioxide Which Are Used As The Vortex Tube
Hüseyin USTA     Volkan KIRMACI     Kevser DINCER
311
Design Method Of An Induction Heating System For Home Cooking Application
Bekir Sami SAZAK     Selim ÖNCÜ     Sevilay ÇETIN
321
Aging Heat Treatment Optimisation Of Alümina d-Al2o3 (Saffil) Short Fiber Reinforced Lm-13 Aluminium - Based Mmc Materials Yahya ALTUNPAK     Hatem AKBULUT 331
Minimizing Makespan In A Flowshop Scheduling Problem With A Learning Effect
Tamer EREN     Ertan GÜNER
341
Experimental Investigation Of The Usage Of Refrigerant R-22 In The Solar Water Heating Systems With Heat Pipe
Sezayi YILMAZ     Emrah DENIZ
349
Buckling Analysis Of Orthotropic Plates With A Square Cut-Out
Mehmet Fatih ALTAN     Murat Emre KARTAL
357
Load Analyze Of Frame Construction Joineries Formed From Mortise Joint And Different Wood Types
Hanifi TOKGÖZ     Tuncay KAP     Ercan ÖZGAN
363
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043