JESTECH

Cilt: 9, Sayı: 1, Ocak - Haziran 2006
İÇİNDEKİLER
PbTe Kristallerinde İç Sürtünmenin Genlik Bağımlılığı
Lana Amvrosievna Akhvledıanı   Omari Iı'ich Davarashvılı   Georgii Shotaevich Darsavelıdze   Megi Iıinichna Enukashvılı  Nodari Proklevich Kekelıdze   Tofik Saralievich MAMEDOV    Mahmut ÖZER     Lokman Hakan TECER
1
Mutfak Tipi İndüksiyon Isıtma Cihazları İçin Üç Çıkışlı Bir Seri Rezonans İnverter Uygulaması
Sevilay ÇETİN     Bekir Sami SAZAK
7
95200-95300 Cu-Al-Fe Alaşımlarının Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
Mustafa DEMİRAL     Mustafa YASAR
17
Simülasyon Sistemleri İçin 3 Boyutlu Sanal Şehirlerin Sayısal Coğrafik Haritalar Üzerinde Oluşturulması
H. Haldun Göktaş     Abdullah ÇAVUŞOĞLU     Baha ŞEN     Salih Görgünoğlu
27
Mmk Üretiminde Farklı Tasarımlardaki Karıştırıcıların Etkisinin Araştırılması
Mustafa AYDIN     S. Hakan YETGİN
39
Cad/Cam Uygulamaları İçin Step Dosyalarının Yorumlanması
Adem ÇİÇEK     Mahmut GÜLESİN
47
Santrifüj Kompresörde Kanat Hızının Çark Tasarımına Etkisi
Saim KOÇAK
59
Eber Gölü Su Seviye Değişiminin Bulanık Mantıkla Modellenmesi
Şaban YURTCU
67
   

JESTECH

Volume: 9, Issue: 1, January- June 2006
CONTENTS
Amplıtude Dependence Of The Internal Frıctıon In Pbte Crystals
Lana Amvrosievna Akhvledıanı   Omari Iı'ich Davarashvılı   Georgii Shotaevich Darsavelıdze   Megi Iıinichna Enukashvılı  Nodari Proklevich Kekelıdze   Tofik Saralievich MAMEDOV    Mahmut ÖZER     Lokman Hakan TECER
1
A Three-Output Serıes-Resonant Inverter For Inductıon Heatıng Cookıng Applıances
Sevilay ÇETİN     Bekir Sami SAZAK
7
Wear Resıstance Of C95200 And C95300 Alumınıum Bronzes
Mustafa DEMİRAL     Mustafa YASAR
17
3d Vırtual Cıty Generatıons On Dıgıtal Geographıcal Maps For Sımulatıon Systems
H. Haldun Göktaş     Abdullah ÇAVUŞOĞLU     Baha ŞEN     Salih Görgünoğlu
27
Investıgatıon Of The Effect Of Dıfferent Desıgn Mıxer On Mmc Productıon
Mustafa AYDIN     S. Hakan YETGİN
39
Evaluatıon Of The Step Fıles For Cad/Cam Applıcatıons
Adem ÇİÇEK     Mahmut GÜLESİN
47
Influence To Impeller Desıgn Of Blade Velocıty In The Centrıfugal Compressor
Saim KOÇAK
59
Modeling Of Change In Eber Lake Water Level By Fuzzy Logic
Şaban YURTCU
67
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043