JESTECH

Cilt: 9, Sayı: 3, Temmuz-Eylül 2006
İÇİNDEKİLER
Motivasyon Kurami Ve Örnek Bir Performans Değerlendirme Uygulamasi
İlker Usta
153
Standard Profillerden Oluşan Farklı Kiriş Bağlantı Tiplerinin Sehim Ve Dayanım Değerlerinin Hesaplanmasında Yapay Sinir Ağları Tabanlı Bir Yaklaşım
İhsan TOKTAŞ     Hüdayim BAŞAK
161
Erkeklerde Yaş Gruplarina Göre Rengin Algilanmasi
Candan SELİMBEYOĞLU     Erdoğan KÖSE
171
Temiz Su Tesisatı Proje Hesaplarının Bilgisayar Ortamında Yapılması
Musa Galip ÖZKAYA     Mustafa Bahadır ÖZDEMİR     Tayfun MENLİK Halil İbrahim VARİYENLİ
181
Eş Eksenli-Borulu Bir Isı Değiştiricisinde Zorlanmış Taşınımla Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi
Tayfun MENLİK
197
B Tip Isilçiftin Yapimi, Kalibrasyonu Ve Saha Performansi
Mustafa ÖZCAN     Fuat BÜYÜKTÜMTÜRK     Ferdi BOYNAK
207
Mikrodalga Frekanslarda Doğu Ladini [Picea Orientalis L. Link.] Odununun Dielektrik Davranışı
Hamiyet ŞAHİN KOL     Haydar KAYA     Nurgül AY
217
Baca Gazlarındaki Atık Isının Isı Borusu İloe Geri Kazanımının Araştırılması
Kurtuluş BORAN     M. Ali ERSÖZ
227
   

JESTECH

Volume: 9, Issue: 3, July-September 2006
CONTENTS
Motivation Theory And Example Study Of Performance Assesment
İlker Usta
153
Based Artificial Neural Networks Approach  To Calculation Of Deflection And Resistance Values For Beam Design Has Different Fasten Type And Standart Profiles
İhsan TOKTAŞ     Hüdayim BAŞAK
161
Colour Perception Of Men In Different Age Groups
Candan SELİMBEYOĞLU     Erdoğan KÖSE
171
The Performıng Of The Clean Water Plumbıng Project Calculatıons In Computer
Musa Galip ÖZKAYA     Mustafa Bahadır ÖZDEMİR     Tayfun MENLİK Halil İbrahim VARİYENLİ
181
The Experimental Investigation Of Forced Convection Heat Transfer In Concentric Tube Heat Exchanger
Tayfun MENLİK
197
Construction, Calibration And Field Performance Of B Type Thermocouple
Mustafa ÖZCAN     Fuat BÜYÜKTÜMTÜRK     Ferdi BOYNAK
207
Dielectric Behaviour Of Oriental Spruce [Picea Orientalis L. Link.] Wood At Microwave Frequencies
Hamiyet ŞAHİN KOL     Haydar KAYA     Nurgül AY
217
Investıgatıon Of Recovery Of Waste Heat Of Chımney Gases By Heat Pıpe System
Kurtuluş BORAN     M. Ali ERSÖZ
227
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043