JESTECH

Cilt: 9, Sayı: 4, Ekim-Aralık 2006
İÇİNDEKİLER
Isı Pompası Destekli Kurutma Fırınlarında Kurutma Paremetrelerinin Kontrolü İçin Alternatif Bir Yöntem
Sezayi YILMAZ     Celil YAVUZ
237
Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Alüminyum Metal Köpüğünün Gözenek Konsantrasyonunda Üretim Parametrelerinin Etkileri
Sermin OZAN       Vedat Veli ÇAY
245
Özgün Ürün Tasarımı Ve İmalat Süreç Planlaması
Cevdet GÖLOĞLU       İsmail ALDEMİR       Göksel YILMAZ
251
Ofset Baskı Tekniğinde Renk Yayılması Ve Sapmasının Farklı Kağıtlar Üzerinde Değerlendirilmesi
Erdoğan KÖSE
261
Bazı Meteorolojik Verilerin Regresyon Analiz Metodu Kullanılarak Tahmin Edilmesi
Emrah DENİZ      Kemal ATİK      Abdulcelil BUĞUTEKİN
271
Rüzgar Türbini Tahrikli Bir Isı Pompasının Kullanılabilirliği
Mehmet ÖZKAYMAK     Ali BÜYÜKMERT     İbrahim KADI
277
Uzman Sistem Destekli Online Ders Yerleştirme Programı
İbrahim ÇAYIROĞLU        Ercüment Neşet DİZDAR
283
Demir-Çelik Yan Endüstrisinde Olası İş Kazalarının "Tehlike Erken Uyarı Modeli" İle Tahmini
Ercüment Neşet DİZDAR
295
   

JESTECH

Volume: 9, Issue: 4, October-December 2006  
CONTENTS
An Alternative Method For Controling Drying Parameters In Heat Pump Aided Drying Kilns
Sezayi YILMAZ     Celil YAVUZ
237
Effect Of Fabrication Parameters On The Pore Concentration Of The Aluminum Metal Foam, Manufactured By Powder Metallurgy Process
Sermin OZAN     Vedat Veli ÇAY
245
Creative Product Design And Manufacturing Process Planning
Cevdet GÖLOĞLU     İsmail ALDEMİR     Göksel YILMAZ
251
An Evaluation Of Colour Deviation And Colour Diffusion On Different Papers In Offset Printing
Erdoğan KÖSE
261
Estimation Of Meteorological Data Using Regression  Analys Method
Emrah DENİZ      Kemal ATİK      Abdulcelil BUĞUTEKİN
271
Use Ability Of A Heat Pump Geared By Wind Mill
Mehmet ÖZKAYMAK     Ali BÜYÜKMERT     İbrahim KADI
277
Online Lesson Sheduling Program Supported Expert Systems
İbrahim ÇAYIROĞLU        Ercüment Neşet DİZDAR
283
Prediction of Possible Occupational Accidents in Iron Steel Sub Industry With "Hazard Prognostic Model"
Ercüment Neşet DİZDAR
295
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043