JESTECH

Cilt: 10, Sayı: 2, Nisan-Haziran 2007  
İÇİNDEKİLER
Cr2O3 Kaplı Almg3 Alaşımının Korozyon Davranışının İncelenmesi
S. Hakan YETGİN       Nurullah KIRATLI
75
Aynı Kalınlığa Sahip Levhaların Alın Kaynağı İle Birleştirme Durumlarının Gerilme Yığılmasına Etkisi
Arif GÖK      Kadir GÖK      H.Güran ÜNAL      Mehmet Ali ALKAN
81
Silisyum Katkılarının Ötektoid Esaslı Zn-Al Alaşımının Aşınma Davranışına Etkilerinin İncelenmesi
Zülküf BALALAN      Mehmet KAPLAN
91
Simetrik Gezgin Satıcı Problemi İçin Etkin Bir Tekrarlı Yerel Arama Algoritması
Ömer Faruk BAYKOÇ Selçuk Kürşat İŞLEYEN
99
Kaplanmamış Gözenekli Kağıtlara Yapılan Baskıda Poroziteninin Densitometrik Değer Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Semiha YENİDOĞAN
107
Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Elektromanyetik Kumandalı Supap Mekanizması Tasarımı, İmalatı Ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması
Selami SAĞIROĞLU M. Sahir SALMAN
113
0,076C ve 1,74 Mn'Li Çift-Fazlı Çeliklerin Mikroyapı-Dayanım İlişkisi Ve Kırılma Davranışları
Fatih HAYAT     Bilge DEMİR     Mustafa ACARER
123
Bilgisayar Destekli Motor Test Standının Tasarımı Ve İmalatı
M. Bahattin ÇELİK    Raif BAYIR    Bülent ÖZDALYAN
131
   

JESTECH

Volume: 10, Issue: 2, April-June 2007
CONTENTS
The Investigation Of Corrosion Behavior Of Almg3 Alloys With Cr2O3 Coating Process
S. Hakan YETGİN      Nurullah KIRATLI
75
The Effect Of Butt Welding Combination's Forms At The Same Thickness Planes On Stress Accumulation
Arif GÖK       Kadir GÖK        H.Güran ÜNAL        Mehmet Ali ALKAN
81
The Investigation Of Effects On The Wear Behaviour Of Otektoid Based Zn-Al Cast Alloy Additions Of Silicon
Zülküf BALALAN       Mehmet KAPLAN
91
An Efficient Iterated Local Search Algorithm For Symmetric Traveling Salesman Problem
Ömer Faruk BAYKOÇ Selçuk Kürşat İŞLEYEN
99
The Investigation Of The Effect Of Porosity On The Test Prints Applied To The Uncoated Porous Papers
Semiha YENİDOĞAN
107
Design And Manufacturing Of An Electromagnetic Valve Train And The Effects On Exhaust Emissions In A Spark Ignition Engine
Selami SAĞIROĞLU M. Sahir SALMAN
113
Mikrostructure-Strength Relationship and Fracture Behaviour of 0,076c and 1,74 Mn Dual-Phase Steel
Fatih HAYAT     Bilge DEMİR     Mustafa ACARER
123
Design And Manufacture Of A Computer Aided Engine Test Stand
M. Bahattin ÇELİK    Raif BAYIR    Bülent ÖZDALYAN
131
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043