JESTECH

Cilt: 10, Sayı: 3, Temmuz-Eylül 2007  
İÇİNDEKİLER
Poli-Oksi-Metilen Ve Kompozitlerinin Sürtünme Ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
Recep KOÇ       Hüseyin ÜNAL        Osman ELDOĞAN
143
Mesleki Yaralanmalarla Ilişkili Risk Seviyelerinin Ölçülmesinde Analitik Ağ Prosesi Yaklaşimi
Serap ULUSAM SEÇKİNER       Metin DAĞDEVİREN       Mustafa KURT
153
Öğrenme Vektör Nicelendirme Aği Ile Marş Motoru Arizalarinin Gerçek Zamanli Olarak Tespit Ve Teşhisi Için Kullanici Ara Yüzü Tasarimi
Raif BAYIR
167
Farkli Tutkal Türlerinin Lamine Ağaç Malzemenin (LVL) Su Buhari Etkisindeki Boyutsal Stabilizasyonuna Etkisi
Ayhan ÖZÇİFÇİ     Burhanettin UYSAL     Fatih YAPICI     Şeref KURT
177
Ürün Hayat Sürecinde Tasarim Ve Imalata Eşzamanli Yaklaşim
H. İbrahim BAĞLAN     Cevdet GÖLOĞLU
189
Telekomünikasyon Şebekelerinde Numaralandırma Rejimi Oluşturulması Projesi İçin Monte Carlo Simülasyonu Ve Risk Analizi Uygulaması
Ahmet Emin TURGUT      Ömer Faruk BAYKOÇ
203
Buji Ile Ateşlemeli Bir Motorda Hidrojen Ve Lpg Kullaniminin Motor Performansi Ve Egzoz Emisyonlarina Etkileri
İsmet ÇELİKTEN      Can ÇINAR      E. İshak YILDIZ
215
Bir Dizel Motorunda Termal Bariyer Kaplamanın Performans Ve Emisyon Parametrelerine Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Murat CİNİVİZ    Can HAŞİMOĞLU    M. Sahir SALMAN   Fatih AYDIN   İlker ÖRS
223
   

JESTECH

Volume: 10, Issue: 3, July-September 2007  
CONTENTS
Friction And Wear Behaviour Investigation Of Poly-Oxy-Methylene And Its Composites
Recep KOÇ       Hüseyin ÜNAL        Osman ELDOĞAN
143
Analytic Network Process Approach For Quantifying Risk Levels Associated With Occupational Injuries
Serap ULUSAM SEÇKİNER       Metin DAĞDEVİREN       Mustafa KURT
153
Desıgn Of Graphical User Interface For Real Tıme Fault Detectıon And Dıagnosıs Of Starter Motors Wıth Learnıng Vector Quantızatıon Network
Raif BAYIR
167
Effects Of Different Adhesives On The Dimensional Stability Of LVL Produced From Beech And Poplar Woods After Steam Test
Ayhan ÖZÇİFÇİ     Burhanettin UYSAL     Fatih YAPICI     Şeref KURT
177
Concurrent Approach To Design And Manufacturing In Product Life Cycle
H. İbrahim BAĞLAN     Cevdet GÖLOĞLU
189
Monte Carlo Simulation And Risk Analysis Application For The Project Of Constitution Of Numbering Regime In The Telecommunication Networks
Ahmet Emin TURGUT     Ömer Faruk BAYKOÇ
203
The Effects Of Hydrogen Enriched Lpg On Engine Performance And Exhaust Emissions In A Spark Ignition Engine
İsmet ÇELİKTEN      Can ÇINAR      E. İshak YILDIZ
215
Experimental Investigation Of Effect Of Thermal Barrier Coating To Performance And Emission Parameters Of A Diesel Engine
Murat CİNİVİZ    Can HAŞİMOĞLU   M. Sahir SALMAN   Fatih AYDIN   İlker ÖRS
223
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043