JESTECH

Cilt: 10, Sayı: 4, Ekim-Aralık 2007  
İÇİNDEKİLER
Öğrenme Etkili Çizelgeleme Problemi: Geciken İş Sayısı Minimizasyonu
Tamer EREN
235
Kentsel Ulaşımda Talebe Bağlı Servis Sitemi: Bir Bilgi Sistemi Kurgusu
Seda HATİPOĞLU      Ebru ARIKAN ÖZTÜRK      Mustafa Kürşat ÇUBUK
239
Mimari Tasarım Süreci İçinde Bina Enerji Simülasyon Programı Uygulamalarının Yeri
Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL
249
Kalıcı Konutlarda İzolasyon Maliyetlerinin İncelenmesi, Düzce Örneği
Ercan ÖZGAN
267
Kazancı Düzleştirilmiş S Band Fiber Raman Yükselteç Tasarımı
Murat YÜCEL          H. Haldun GÖKTAŞ
277
Dört Silindirli Dört Zamanlı Bir Benzin Motorunda Bazı Modifikasyon Parametrelerinin İncelenmesi
Yakup İÇİNGÜR           Özer Serhat SEYMEN
283
Karpuz Çekirdeği Ve Keten Tohumu Yağı Metil Esterlerinin Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması
Yakup SEKMEN
295
Isı Kutusu Tipi Güneş Fırını Tasarımı Ve Örnek Bir Uygulaması
Engin GEDİK        Etem Sait ÖZ
303
   

JESTECH

Volume: 10, Issue: 4, October-December 2007  

CONTENTS
Scheduling Problem With A Learning Effect: Number Of Tardy Jobs Minimization
Tamer EREN
235
Demand Responsive Transit System In Urban Transportation: An Information System Design
Seda HATİPOĞLU      Ebru ARIKAN ÖZTÜRK      Mustafa Kürşat ÇUBUK
239
Integration of energy simulation program applications Into building design process
Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL
249
Evaluation Of The Permanent Houses' Isolation Costs, Duzce Sampling
Ercan ÖZGAN
267
Design Of Gain Flattened S Band Fiber Raman Amplifier
Murat YÜCEL       H. Haldun GÖKTAŞ
277
Analysis Of Some Modıfıcatıon Parameters In A Four Cylınder Four Stroke Gasoline Engıne
Yakup İÇİNGÜR           Özer Serhat SEYMEN
283
Use Of Watermelon And Flax Seed Oil Methyl Esters As A Fuel In A Diesel Engine
Yakup SEKMEN
295
Design Of Heat Box-Type Solar Cooker And A Sample Study
Engin GEDİK      Etem Sait ÖZ
303
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043