JESTECH

  Cilt 11, Sayı 4, Ekim - Aralık 2008
İÇİNDEKİLER
Bazı Yangın Geciktiriciler İle Emprenye Edilen Kavak Odununun Isı İletkenliği Burhanettin UYSAL Şeref KURT Hamiyet ŞAHİN KOL Cemal ÖZCAN Mehmet Nuri YILDIRIM 239
Kalite Evi Sihirbazı Geliştirme ve Bir Endüstriyel Uygulama
Cevdet GÖLOĞLU Cengiz ÇETİN
253
İstatistiksel Proses Kontrol Yöntemlerinden Pareto Analizi Ve Sebep-Sonuç Grafiğinin Zincir İmalatına Uygulanması
Metin ZEYVELİ Ersin SELALMAZ
267
TCP Tıkanıklık Kontrol Algoritmasının Analizi ve İyileştirilmesi
Ahmet Kemal AYGI Hacı Ali MANTAR
275
Farklı Tutkallarla Yapıştırılmış Sarıçam Odununun Termal Yaşlandırma Sonrası Yapışma Direnci
Burhanettin UYSAL Şeref KURT Hamiyet ŞAHİN KOL Mehmet Nuri YILDIRIM Cemal ÖZCAN
287
Düşük Soğutma Hızlarında Soğutulmuş 30 Mn VS6 Mikroalaşımlı Çeliğin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri Ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi
Halil DEMİR Barış ÖZLÜ
297
Verniklenmiş Sarıçam Odunun Yanma Özellikleri
Burhanettin UYSAL Şeref KURT Dursun SEFEROĞLU Cemal ÖZCAN
305
Otokalıp : Kesme Kalıpları İçin Entegre Edilmiş Bir CAD/CAM Sistemi
Abdullah ŞİŞMAN Mahmut GÜLESİN  
315
   

JESTECH

  Volume 11, No 4, October - December 2008
CONTENTS
Thermal Conductivity of Poplar Impregnated With Some Fire Retardant
Burhanettin UYSAL Şeref KURT Hamiyet ŞAHİN KOL Cemal ÖZCAN Mehmet Nuri YILDIRIM
239
Development Of House Of Quality Wizard And An Industrial Application
Cevdet GÖLOĞLU Cengiz ÇETİN
253
Application On The Chain Manufacturing Of Pareto Analysis And Cause- Effect Graphic In Statistical Process Control
Metin ZEYVELİ Ersin SELALMAZ
267
The Analysis And Modification Of Tcp Congestion Control Algorithm
Ahmet Kemal AYGI Hacı Ali MANTAR
275
Bonding Strength of Scoth Pine Bonded Wiyh Different Adhesive After Aging Test
Burhanettin UYSAL Şeref KURT Hamiyet ŞAHİN KOL Mehmet Nuri YILDIRIM Cemal ÖZCAN
287
An Investigation Into The Machinability Of 30mnvs6 Microalloyed Steels Cooled At Low Cooling Rates Based On Cutting Forces And Surface Roughness
Halil DEMİR Barış ÖZLÜ
297
Combustion Properties of Scotch Pine of Finishing Processed
Burhanettin UYSAL Şeref KURT Dursun SEFEROĞLU Cemal ÖZCAN
305
Otokalip: An Integrated Cad/Cam System For Sheet Metal Press Cutting Dies
Abdullah Şişman Mahmut Gülesin
315
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043