JESTECH  

Volume 14, No 4, October-December 2011

CONTENTS

Effectıve Mıcroorganısms (Em) Technology In Plants
Allahverdiyev S.R., Kırdar E., Gunduz G., Kadimaliyev D., Revin V., Filonenko V., Rasulova D.A., Abbasova Z. I., Gani-Zade S.I., Zeynalova E.M.
103
Effect Of Sodıum Borate Solutıon Added In The Adhesıve Lıne And Used As Impregnatıon Materıal On Combustion Propertıes Of Lamınated Lımba Wood (Lvl)
Suat AYAN, Şemsettin DORUK, Ali Rıza ARSLAN, Osman PERÇİN
107
Termoelektrik Modüllü Kan Nakil Kabı Tasarımı
Osman ÇİÇEK, Hüseyin DEMİREL, Serhat Orkun TAN
115
Y32 Boji Gövdesinin Statik Ve Dinamik Yükleme Analizleri
İsmail ESEN ve Cihan Mızrak
123