JESTECH

Cilt: 4, Sayı: 1-2  Ocak-Haziran 2001  İÇİNDEKİLER
Ahşap Mobilya Endüstrisinde İş Etüdü Uygulaması
Ercüment N. DİZDAR     Ramazan ÖZEN
1
Lif Yönü Uzunluğunun Ve Islatma Süresinin En Yüksek Rutubet Oranı Yöntemine Göre Belirlenen Boşluk Hacim Doluluk Yüzdesine Ve Ağaç Malzeme Özgül Ağırlığına Etkisi
İlker USTA
11
Plastik Ürünlerde Çekme Miktarına Etki Eden Enjeksiyon Parametrelerinin İncelenmesi
Yavuz ÇAKIR     Ahmet ÖZDEMİR     Abdulmecit GÜLDAŞ
19
Denizden Çıkarılan Kumun Beton Mukavemetine Etkisi
Ömer ÖZKAN
31
Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Tersinmezliklerinin Belirlenmesi
Mehmet
ÖZKAYMAK
41
Taşıtlarda Tekerlek Kilitlenmesi ve Kaymasının Durma Mesafesi ve Kararlılığa Etkisi
Duran ALTIPARMAK     Atilla KOCA
47
Amonyak/ Su Akışkan Çifti İle Çalışan Kapalı Devre Soğurmalı Isı Transformatörünün Termodinamik Analizi
Musa Galip ÖZKAYA
59
Buji İle Ateşlemeli Motorlarda Kısmi Gaz Kelebek Açıklığında Lpg Kullanımı Üzerine  Deneysel Bir Araştırma
Can ÇINAR     Yakup SEKMEN     Ali AKBAŞ     Mustafa BALCI
69
Kurutmada Kullanılan Hava Isıtma Kolektörlerinin Deneysel Karşılaştırılması
Hikmet DOĞAN
75
Üretim Proseslerinin Seçimi İçin Proses Modelleme
Adil BAYKASOĞLU
83
Tanalith-C İle  Korunmuş Korsika Çamı Ve Sitka Ladini Türlerinin İçerme Farklılıkları
İlker USTA
95
Emek Yoğunluklu İşletmelerde Kapasite Planlaması Problemleri: Organizasyon ve Yazılım Temelli Çözüm Önerileri
Mutlu Sedat YILMAZ
103
Hız Çeliği Takımlar İçin Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Yahya IŞIK     M.Cemal ÇAKIR
111
Santrifüj Kompresör Çarkının Ön Tasarımı
Saim KOÇAK
119
Kesme Kalıplarının Bilgisayar Yardımıyla Tasarımı ve Tasarım Süresinin Etüdü Faruk MENDİ 127
PVAc Tutkali Kullanilarak Yapiştirilmiş Lamine Ahşap Yapi Elamanlarinin Yanma Özellikleri
Ramazan ÖZEN     Ayhan ÖZÇİFÇİ     Burhanettin UYSAL
139
Kare Kesitli Yatay Bir Kanalda Laminer Karişik Konveksiyon Akişin Incelenmesi Abuzer ÖZSUNAR 149
Maksimum Yanma Sicakliğinin Püskürtme Avansi Na Etkisi Üzerine Bir Teorik Karma Çevrim Analizi
Adnan PARLAK     Halit YAŞAR
159
Üç Görünüşü verilen Prizmatik Parça Çizimlerinden 3b'lu Katı Modellerin Elde Edilmesi
Adem ÇİÇEK     Mahmut GÜLESİN
165
Derzli Ve Derzsiz Prefabrike Beton Panellerin Hava Geçirimsizlik Performanslarinin   Karşılaştırılması
Füsun DEMİREL
175
Düzce Ovası Sulamasında Sulama Yönetimi
Recep KANIT     A.Hakan POLAT
181
   

JESTECH

Volume: 4, Issue: 1-2, January-June 2001  CONTENTS
Work Study Applications In Wooden Furniture Industry  For The Production Productivity
Ercüment N. DİZDAR     Ramazan ÖZEN
1
The Influence Of Longitudinal Length And Saturation Time On The Percentage Of Void Volume Filled And Wood Density Determined By The Maximum Moisture Content Method
İlker USTA
11
Investigation of The Effects of Injection Parameters on The Shrinkage Value of The Plastic Parts
Yavuz ÇAKIR     Ahmet ÖZDEMİR     Abdulmecit GÜLDAŞ
19
The Effect Of Sea Sand On The Concrete Endurance Strength
Ömer ÖZKAN
31
Irreversibility Analysis Of Vapor Compressed Refrigeration System
Mehmet ÖZKAYMAK
41
Effects Of Locked And Spinning Wheels On The Vehicle Stopping Distance And Stability
Duran ALTIPARMAK     Atilla KOCA
47
Thermodynamic Analyses Of A Closed Cycle Aqua/Ammonia Absorption Heat Transformer  Musa Galip ÖZKAYA 59
An Experimental Study On Using Lpg In Spark Ignition Engines At Partial Open Throttle
Can ÇINAR     Yakup SEKMEN     Ali AKBAŞ     Mustafa BALCI
69
Experimental Investigation Of Air Heating Collectors Used In Drying
Hikmet DOĞAN
75
Process Modelling For Manufacturing Process Selection
Adil BAYKASOĞLU
83
Absorption Differences Of Corsican Pine And Sitka Spruce Treated With Tanalith-C İlker USTA 95
Capacity Planning Problems Of Work Force Based Firms: Solution Theory Based On Organization And Shareware
Mutlu Sedat YILMAZ
103
Investigation Of The Influence Of Cutting Parameters Onto The Surface  Roughness In Turning Operations For Hss Tools
Yahya IŞIK       M. Cemal ÇAKIR
111
Preliminary Design Of Impeller Of Centrifugal Compressor
Saim KOÇAK
119
Computer Aided Design Of  Sheet Metal Die And Investigation Of Design Process Duration
Faruk MENDİ
127
The Combustion Properties Of Glued Laminated Timber (Glulam) Prepared With Pvac Adhesive
Ramazan ÖZEN     Ayhan ÖZÇİFÇİ     Burhanettin UYSAL
139
Investigation of Laminer Mixed Convection Flow in a Horizontal Square Duct
Abuzer ÖZSUNAR
149
A Duel Cycle Analysis  On The Effect Of  Injection Timing  Depending On The Increase Of Maximum  Combustion Temperature
Adnan PARLAK     Halit YAŞAR
159
Obtaining 3d Solid Models From Drawings Of Prismatic Parts With Three Orthographic Views
Adem ÇİÇEK     Mahmut GÜLESİN
165
A Comparison Of The Air Permeability Performances Of The Prefabricated Concrete Panels With And Without Joint
Füsun DEMİREL
175
A Case Study About Irrigation Methods For The Düzce Plant
Recep KANIT     A.Hakan POLAT
181
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN
(E-Mail):  1308-2043