JESTECH

Cilt: 8,  Sayı: 2,  Nisan-Haziran 2005
İÇİNDEKİLER
Kömür Sobasının Üstten Ve Alttan Beslemeli Yakılarak Emisyonlarının Karşılaştırılması
Etem Sait ÖZ     Engin ÖZBAŞ
107
Tedarikçi Seçimi Problemine Analitik Ağ Süreci İle  Alternatif Bir Yaklaşım
Metin DAĞDEVİREN    Ergün ERASLAN   Mustafa KURT   Ercüment N. DİZDAR
115
3 Boyutlu Prizmatik Parça Modellerinin Yorumlanmasında IGES Dosyalarının Özel Bir Formata Dönüştürülmesi
Yunus KAYIR    Mahmut GÜLESIN
123
Karbüratörlü Motora Karışım İçerisine Saf Oksijen İlave Edilmesinin Motor Karakteristiklerine Etkisi
Kazım SEZER   Bülent ÖZDALYAN   M. Bahattin ÇELİK
139
Montaj Ve İşleme Alt Sistemlerini İçeren Bir Esnek Üretim Sisteminin İki Aşamalı Çizelgelenmesi
Bülent  CERİT    Ali Şükrü ONURAL    Bülent YILMAZ
147
Konutlarda Su Şebeke Basıncının Su Tüketimine Etkileri
Sezayi YILMAZ
157
CNC Tornalamada İşlem  Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Ulaş ÇAYDAŞ     Ahmet HASÇALIK
167
Bilgisayar Sektöründe Öznel Bir Yöntemle (NASA-TLX) Zihinsel İş Yükünün Ölçülmesi
H. Ali DURU     Aykut ERMİŞ    Diyar AKAY      Mustafa KURT
173
Ergimiş Plastiğin Kalıp Boşluğundaki Gerçek Akış Davranışının Gözlenmesi İçin Kalıp Tasarımı Ve İmalatı
Onuralp ULUER     Abdülmecit GÜLDAŞ     Ahmet ÖZDEMİR
181
İnsan Davranışlarının İş Kazaları Üzerindeki Etkileri
Ayhan ÖZÇİFÇİ     Burhanettin UYSAL      Şeref KURT
191
Poli-Oksi-Metilen (Pom) Ve Kompozitlerinin Abrasiv Aşınma Davranışları
Recep KOÇ     İbrahim MUTLU
199
Sıvı Nikel Ve Bakırın Yapısal Özelliklerinin Moleküler Dinamik Simülasyonu İle İncelenmesi
Ali Ekber IRMAK      Mehmet TOMAK
207
Al-1050 Alaşımlı Alüminyum Sacın Kare Derin Çekilmesinde Çekme Orani Limitinin Belirlenmesi
Muammer GAVAS
215
   

JESTECH

Volume: 8,  Issue: 2,  April-June 2005
CONTENTS
Comparison Of The Emissions Of The Coal Stoves Fed From The Top And The Bottom
Etem Sait ÖZ     Engin ÖZBAŞ
107
An Alternative Approach For Supplier Selection Problem With Analytic Network Process
Metin DAĞDEVİREN    Ergün ERASLAN    Mustafa KURT    Ercüment N. DİZDAR
115
Conversion Iges Files Into A Special Format For Evaluation Of 3D Prismatic Part Models
Yunus KAYIR    Mahmut GÜLESIN
123
The Effect On Engine Performance Of Adding Pure Oxygen To The Engines With Carburetor
Kazım SEZER    Bülent ÖZDALYAN    M. Bahattin ÇELIK
139
Two  Staged Scheduling Of A Flexible Manufacturing System Including The Sub-Systems Of Assembly And Processing
Bülent  CERİT     Ali Şükrü  ONURAL     Bülent YILMAZ
147
Effects Of Water Line Pressure On Water Consumption
Sezayi YILMAZ
157
Effect Of Process Parameters On Surface Roughness In CNC Turning
Ulaş ÇAYDAŞ     Ahmet HASÇALIK
167
Measurement Of Mental Workload In Information Technology Sector Using A Subjective Technique (NASA-TLX)
H. Ali DURU      Aykut ERMİŞ     Diyar AKAY     Mustafa KURT
173
The Designing And Manufacturin Of Injection Mold For Monitoring The Real Flow Behaviour Of Molten Plastic In Mold Cavity
Onuralp ULUER     Abdülmecit GÜLDAŞ     Ahmet ÖZDEMİR
181
Effects Of Human Behaviours On Occupational  Accidents
Ayhan ÖZÇİFÇİ     Burhanettin UYSAL     Şeref KURT
191
Abrasive Wear Behaviour Of Polyoxmethylene (POM) And Itscomposites
Recep KOÇ
199
The Investigation Of The Structural Properties Of Liquid Nickel And Copper By Using Molecular Dynamics Simulation
Ali Ekber IRMAK     Mehmet TOMAK
207
Determination Of The Limiting Drawing Ratio On The Square Deep Drawing Of  Al-1050 Aluminum Alloy Sheet
Muammer GAVAS
215
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043