JESTECH

Cilt: 9, Sayı: 2, Ocak - Haziran 2006
İÇİNDEKİLER
Antimon Trisülfit'in Bronz Esaslı Fren Balata  Malzemelerinin Sürtünme-Aşınma Özelliklerine Etkisi
Mustafa BOZ      Adem KURT
79
Soğuk Depo Soğutma Sisteminde Kullanılan R-134a Alternatif Soğutucu Akışkanına Göre Sistem Eleman Kapasitelerinin Bilgisayar Programıyla Belirlenmesi 
Mustafa Bahadır ÖZDEMİR     Volkan KIRMACI
91
Geri Yayılım Algoritması Kullanılarak Yapay Sinir Ağı İle Pnömatik Sistemde Arıza Sınıflandırılması
Mustafa DEMETGÜL     Osman YAZICIOĞLU
101
Düzlem Taşlama İşleminde Taşlama Kuvvetlerinin Ölçülmesi İçin Bir Dinamometre Tasarımı Ve İmalatı
Halil Demir     Abdulkadir Güllü     Ulvi Şeker
111
Al-1050 Alaşımlı Alüminyum Sacın Kare Derin Çekilmesi Ve Teorik Modelinin Oluşturulması
Muammer GAVAS    Mustafa YAŞAR
119
Ergimiş Termoplastiklerin Yoğunluk Ve Viskozite Değişimlerinin Belirlenmesi
Abdulmecit GÜLDAŞ     Onuralp ULUER     Ahmet ÖZDEMİR
127
Ormancılıkta Kullanılan Yükleme Makinaları Operatör Koltuklarının Antropometrik Tasarımı
Metin TUNAY       Kenan MELEMEZ       Ercüment N. DİZDAR
137
DIN 41Cr4 Ve DIN 42CrMo4 Çeliklerde Isıl İşlemin Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması
Mehmet DEMİREZEN      Mustafa BAYRAK      Fahrettin ÖZTÜRK
145
   

JESTECH

Volume: 9, Issue: 2, January- June 2006
CONTENTS
The Influence Of Stibium Tri Sulfut Content On Friction-Wear Behaviour Of Bronze Based Friction Materials
Mustafa BOZ     Adem KURT
79
The Determination Of The Capacities Of The System Companent By Computer Programme For R-134a Alternative Refrigerant Used In Cold Storage Refrigeration System
Mustafa Bahadır ÖZDEMİR     Volkan KIRMACI
91
Fault Classifying In A Pneumatic System Using Backpropagation Neural Network Algorithm
Mustafa DEMETGÜL     Osman YAZICIOĞLU
101
Design And Manufacturing Of A Dynamometer For Measurement Of Grinding Forces During Surface Grinding Operation
Halil Demir     Abdulkadir Güllü     Ulvi Şeker
111
Al-1050 Alaşımlı Alüminyum Sacın Kare Derin Çekilmesi Ve Teorik Modelinin Oluşturulması
Muammer GAVAS    Mustafa YAŞAR
119
The Determination Of Viscosity And Density Variations Of Molten Thermoplastics
Abdulmecit GÜLDAŞ     Onuralp ULUER     Ahmet ÖZDEMİR
127
Anthropometric Design Of The Operator Seats Of Loading Machines Used In Forestry Metin TUNAY       Kenan MELEMEZ       Ercüment N. DİZDAR 137
Investigations Of The Effect Heat Treatment On Material Properties Of DIN 41Cr4 And 42CrMo4 Steels
Mehmet DEMİREZEN      Mustafa BAYRAK      Fahrettin ÖZTÜRK
145
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043