JESTECH

Cilt: 10, Sayı: 1, Ocak-Mart 2007
İÇİNDEKİLER
Farklı Uyartım Bölgeleri İçin Nöronal Gürültünün Bilgi Kodlama Üzerine Etkileri
Muhammet UZUNTARLA      Mahmut ÖZER
1
Kısmi Yükte Buji İle Ateşlemeli Motorda Sıkıştırma Oranı Artışı İle Performansın İyileştirilmesi
Yakup SEKMEN      M. Sahir SALMAN      Perihan SEKMEN
13
Farklı Açılarda Takviye Edilmiş Kare Delikli Alüminyum Metal-Matriksli Kompozit Plaklarda Isıl Gerilmelerin Hesaplanması
Faruk ŞEN
21
Stokastik Talepli Araç Rotalama Problemi İçin Şans Kısıtı Yaklaşımı
Ömer Faruk BAYKOÇ      Selçuk Kürşat İŞLEYEN
31
Atritör Tipi Değirmende Tio2 Ve Zro2 Takviyeli Titanyum Matrisli Kompozit Malzeme Üretimi
Dursun ÖZYÜREK      Şaban ÇELİK      H.Burak YILDIZ
41
Endüstriyel Ürün Geliştirmede Kalite Fonksiyon Yayılımı Uygulaması
Cevdet GÖLOĞLU      Ahmet SEZEROĞLU
49
Bir Termik Santralde Kojenerasyon Tesisinin Ekserji Analizi
Mehmet ÖZKAYMAK
61
Soğutma Kulelerinde Sıçratmalı Tip Dolguların Oluşturduğu Basınç Kaybının İncelenmesi
Arif Emre ÖZGÜR       Hilmi Cenk BAYRAKÇI
67
   

JESTECH

Volume: 10, Issue: 1, January - March 2007

CONTENTS
Effects Of Neuronal Noise On Information Coding For Different Stimulation Regions
Muhammet UZUNTARLA     Mahmut ÖZER
1
Improving The Performance Via Increasing Compression Ratio In A Spark Ignition Engine At Partial Load
Yakup SEKMEN      M. Sahir SALMAN       Perihan SEKMEN
13
A Calculation Of Thermal Stresses On Aluminum Metal-Matrix Composite Plates Reinforced Different Angles With A Square Hole
Faruk ŞEN
21
A Chance Constraint Approach To Vehicle Routing Problem With Stochastic Demands
Ömer Faruk BAYKOÇ      Selçuk Kürşat İŞLEYEN
31
Production Of Titanium Based Composites Materials Reinforced With Tio2 And Zro2 By Attritor Type Mill
Dursun ÖZYÜREK      Şaban ÇELİK      H.Burak YILDIZ
41
An Application Of Quality Function Deployment In Industrial Product Development
Cevdet GÖLOĞLU      Ahmet SEZEROĞLU
49
The Exergy Analysis In Power Plant With Cogeneration System
Mehmet ÖZKAYMAK
61
The Investigation Of Pressure Loss Values For Splash Type Cooling Tower Fills
Arif Emre ÖZGÜR      Hilmi Cenk BAYRAKÇI
67
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043