JESTECH

  Cilt 11, Sayı 3, Temmuz - Eylül 2008
İÇİNDEKİLER
Rfıd Teknolojisi Kullanılarak Kimyasal Malzeme Stok Takibinin İnternet Tabanlı Olarak Gerçekleştirilmesi
Ümit ATİLA Nurettin TOPALOĞLU  
153
Kablosuz Vücut Alan Ağlarıyla Uzaktan Sağlık İzleme-
Suat Özdemİr  
167
Genetik Algoritma İle Kaynaklı Bağlantılarda Optimum Kaynak Alanının Seçimi
Faruk MENDİ Tamer BAŞKAL Yahya ALTUNPAK  
177
İnsansız Hava Aracı Kazalarının Önlenmesi İçin Uzman Sisteme Dayalı Risk Yönetimi Modeli
Hüdayim BAŞAK İsmail ŞAHİN Murat GÜLEN  
187
Bir Dizel Motorunda Ayçiçek Yağı Esterlerinin Yakıt Olarak Kullanılmasının Performans Ve Emisyonlara Etkisi
Hasan YAMIK Yakup İÇİNGÜR  
201
Merkezi Ve Dış Merkezi Çaprazlarla Güçlendirilen Çelik Binaların Doğrusal Olmayan Davranışı
Armağan KORKMAZ Zeki AY Devran ÇELİK
 
211
Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinin Verim Hesaplamalarında Kullanılan Ortalama Depo Suyu Sıcaklığı Ölçüm Noktalarının Deneysel İncelenmesi
Emrah DENİZ Etem Sait ÖZ
 
227
Dış Etkenler Altında Bazı Tipik Güneş Pillerinin Davranışlarının Karşılaştırılması
Şerafettin EREL
233
   

JESTECH

  Volume 11, No 3, July - September 2008
CONTENTS
Realızıng Inventory Management Of Chemıcal Materıals By Usıng Rfıd Technology On Internet-
Ümit ATİLA Nurettin TOPALOĞLU  
153
Remote Health Monıtorıng Usıng Wıreless Body Area Networks-
Suat Özdemİr  
167
Optimum Cross Section Selection In Welded Joints Using Genetic Algorithms
Faruk MENDİ Tamer BAŞKAL Yahya ALTUNPAK  
177
The Risk Management Model Based On Expert System For Preventing Unmanned Air Vehicle Accidents-
Hüdayim BAŞAK İsmail ŞAHİN Murat GÜLEN  
187
The Effects On Performance And Emissions By The Use Of Sunflower Oil Esters In A Diesel Engine As Fuel-
Hasan YAMIK Yakup İÇİNGÜR  
201
Nonlinear Behavior Of Concentric And Eccentric Braced Steel Building Type Structures-
Armağan KORKMAZ Zeki AY Devran ÇELİK  
211
Experimental Investigation Of The Measurement Points Of Average Storage Water Temperature Which Is Used In Calculation Of The Efficiency Of Solar Water Heaters-
Emrah DENİZ Etem Sait ÖZ  
227
Comparıng The Behavıours Of Some Typıcal Solar Cells Under External Effects
Şerafettin EREL
233
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043