JESTECH

Cilt: 5, Sayı: 3-4,  Temmuz-Aralık 2002  İÇİNDEKİLER
Güneş Havuzu Performansının Karabük Şartlarında Deneysel İncelenmesi
Mehmet ÖZKAYMAK     Yakup ULUSOY
1
Su/Lityum Bromid Ve Üçlü Hidroksit Karışımlarıyla Çalışan Absorbsiyonlu Sistemlerin Performanslarının Karşılaştırılması
Arzu ŞENCAN     Reşat SELBAŞ     A.Kemal YAKUT
7
Gaz Detonasyonuyla Şekillendirilen (GDŞ) Alüminyum Levhalarda Meydana Gelen Deformasyon Ve Teorik Modellenmesi
Mustafa YAŞAR     Halil İ. DEMİRCİ     İbrahim KADI
15
Methanol/Lıbr Ile Çalışan Ejektörlü Absorpsıyon Soğutma Sistemının Termodınamık Analızınde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması
Adnan SÖZEN     Erol ARCAKLIOĞLU     Mehmet ÖZALP
27
Sabit Yük Ve Hız Şartlarında Sıkıştırma Oranının Motor Karekteristiklerine Etkisi
M. Bahattin ÇELIK     Mustafa BALCI
39
Malzeme İhtiyaç Planlaması Yazılımı Geliştirme Ve Huğlu Uygulaması
Hayrettin DÜZCÜKOĞLU
47
R12, R22, R502 Soğutucu Akışkanları Ve Alternatif Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminde Ekserji Analizi
Erol ARCAKLIOĞLU     Ali ERIŞEN
55
Termoelektrik Etkiler Ve Soğutma Etkinliğinin Uygulanması
Hüseyin USTA     Volkan KIRMACI
65
Tek Bölgeli Güç Sistemlerinde Bulanık Mantık İle Yük Frekans Kontrolü
Ertuğrul ÇAM     İlhan KOCAARSLAN
73
Pnomatik Pülverizatörler İçin Radyal Bir Komresörün Tasarımı, Simülasyonu, Prototip İmali Ve Performans Analizi
Abdurrazzak AKTAŞ     Mustafa BALCI     Tamer UÇAR
79
Cam Elyaf Takviyeli Disk Fren Balatalarının Özelliklerinin İncelenmesi
İbrahim MUTLU     Cengiz ÖNER
89
PLC Kontrollü Sürtünme Kaynak Cihazı Tasarımı Ve Uygulaması
Hakan ATEŞ     Ramazan BAYINDIR
97
Atatürk Barajı Ve Hidroelektrik Santralinin Yapımında Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi
İhsan YÜKSEL     Mustafa KURT     Ercüment N. DIZDAR
105
Emme Manifoldundaki Türbülans Artışının Motor Performansına Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Cenk SAYIN     İbrahim KILIÇASLAN
113
İşe-Bağımlı Öğrenme Etkili Çizelgeleme Problemlerin Çözümü İçin Bir Matematiksel Model
Tamer EREN     Ertan GÜNER
121
   

JESTECH

Volume: 5, Issue: 3-4, July-December 2002  CONTENTS
Experimental Investigation Of Solar Pond Performance In Karabuk Environment
Mehmet ÖZKAYMAK     Yakup ULUSOY
1
Comparison Of Performances Of Absorption Systems Operating By Aqueous Ternary Hydroxide And Water/Lithium Bromide
Arzu ŞENCAN     Reşat SELBAŞ     A.Kemal YAKUT
7
Deformation Of Aluminum Cylindrical Cups Formed Under Gas Detonation And Theoritical Modelling
Mustafa YAŞAR     Halil İ. DEMİRCİ     İbrahim KADI
15
Use Of Artificial Neural Networks In Thermodynamic Analysis Of An Ejector-Absorption Refrigeration System Used Methanol/Libr Fluid Couple
Adnan SÖZEN     Erol ARCAKLIOĞLU     Mehmet ÖZALP
27
The Effect Of Compression Ratio In  Constant Load And Speed Conditions On Engine Characteristics
M. Bahattin ÇELIK     Mustafa BALCI
39
Devolopment A Software For Material Requirements Planning And A Case Study For Real Huğlu
Hayrettin DÜZCÜKOĞLU
47
Exergy Analysis Of Refrigerants R12, R22, R502, And Their Substitutes In Vapor Compression Refrigeration System
Erol ARCAKLIOĞLU     Ali ERIŞEN
55
The Thermoelectricity Effects And Application Of Cooling Efficiency Of That
Hüseyin USTA     Volkan KIRMACI
65
Load Frequency Control By Fuzzy Logic Controller In A Single Area Power System
Ertuğrul ÇAM     İlhan KOCAARSLAN
73
Design , Simulation , Prototype Construction And Performance Analyze Of A Radial Compressor For Pneumatic Sprayer
Abdurrazzak AKTAŞ     Mustafa BALCI     Tamer UÇAR
79
Investigation Of The Properties Of Glass Fiber Reinforced Brake Pads
İbrahim MUTLU     Cengiz ÖNER
89
PLC Controlled Friction-Welding Machine Design And Application
Hakan ATEŞ     Ramazan BAYINDIR
97
The Analysis Of Labour Accident In The Construction Of Atatürk Dam And Hydroelecrtic Power Station
İhsan YÜKSEL     Mustafa KURT     Ercüment N. DIZDAR
105
An Experimental Study On The Effects Of Increasing Turbulence In Intake Manifold On Engine Performance
Cenk SAYIN     İbrahim KILIÇASLAN
113
A Mathematical Model For Solution Of Job-Dependent Learning Effect Scheduling Problem
Tamer EREN     Ertan GÜNER
121
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043