JESTECH

Cilt: 7, Sayı: 2, Nisan-Haziran 2004
İÇİNDEKİLER
Güneş Enerjili Tabii Sirkülasyonlu Endirekt Sıcak Su Hazırlama Sistemlerinde Kanatçık Kullanmanın Isıl Analizi
Etem Sait ÖZ   Tayfun MENLİK   Mustafa AKTAŞ
189
İki Bölgeli Güç Sistemlerinde Yük-Frekans Kontrülü
Ertugrul CAM   Ilhan KOCAARSLAN
197
Konya Hafif Raylı Ulaşım Sisteminde Servis Kalitesinin Ölçümü
M.Emin BAYSAL   Orhan ENGIN
205
Yakıt Olarak Ch4 Kullanan Değişken Sıkıştırma Oranlı Buji İle Ateşlemeli Bir Motorun İdeal Hava-Yakıt Çevrim Analizi İle Teorik Simülasyonu
Perihan SEKMEN   Yakup SEKMEN   Can ÇINAR
211
Türkiye'de Bölgesel Olarak Güneş Enerjili Sıcak Su Hazırlama Sistemlerinin Kapasite Hesaplarının Bilgisayar Programı İle Yapılması
Tayfun MENLIK   Mustafa AKTAŞ    Mustafa Bahadır ÖZDEMIR
219
Stratejik Yönetim Sisteminin Kriz Yönetimine Katkısı Üzerine Bir Araştırma
Abdullah KARAKAYA
225
Tarımsal Makina Paylaşımı Sağlamak İçin Hücre Tabanlı Komşuluk Belirleme Sistemi Geliştirilmesi
Abdullah ÇAVUŞOĞLU   Baha ŞEN
235
Taşlama Operasyonları İçin Uzman Sistem Destekli Zımpara Taşı Seçimi
Metin ZEYVELI   Abdulmecit GÜLDAŞ
241
Güneş Radyasyonu Düşük Olan Bölgelerde Isı Pompası Sistemi İle Kullanma Sıcak Suyu Hazırlanması
Metin KAYA   İlhan CEYLAN
251
Bilyalı Santrifüj Kavrama Karakteristiklerinin Araştırılması İçin Deney Seti Tasarımı
İsmail TÜRKBAY   Vedat SAVAŞ
259
Tasarı Geometride Gelişigüzel Düzlemler Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretimi
Faruk MENDI   Ömer KARABIYIK   İhsan TOKTAŞ
267
İklimlendirme Sistemlerine Yapay Sinir Ağları Uygulanarak Konfor Şartlarının Devamlılığının Sağlanması
Hikmet DOĞAN   Kemal ATIK
277
Düşük Kavrama Oranlı Dişlilerde Rijitliğin Sonlu Elemanlar Metoduyla Belirlenmesi
Alaattin AKTAŞ   Sadettin ORHAN
285
Pnömatik Sistem Arızalarının Giderilmesinde Bir Uzman Sistem Yaklaşımı
Mustafa DEMETGÜL   Recep YENITEPE
289
Türkiye'de  Ejektörlü Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinde Güneş Enerjisinden Faydalanılması
Mehmet ÖZALP
297
Ardışık Delme-Kesme Kalıplarında Bilgisayar Destekli Şerit Yerleşimi Ve Planlaması
Hakan GÜRÜN   Muammer NALBANT   Hakan DILIPAK   Ahmet ÖZDEMIR
311
L Bandında Çalışan Erbiyum Katkılı Fiber Optik Amplifikatörlerde Pompa Lazeri Dalga Boyunun Kazanç Ve Gürültü Spektrumlarına Etkisi
Ahmet  ALTUNCU   Arif  BAŞGÜMÜŞ
321
Cam Eşya Üretimi Yapan Bir İşletmede Üretim Programı Geliştirme Uygulaması
Ahmet SARUCAN    Ercüment N. DIZDAR    M. Emin BAYSAL    Tamer EREN
329
Kapsülsüz Ve Barutsuz Mermi Atan Hafif Silah Tasarımı
İbrahim ÇAYIROĞLU   Ercüment N. DIZDAR
339  
Sodalı Suyun Bir Güneş Havuzunda Doğal Ortamda Deneysel İncelenmesi
Mehmet ÖZKAYMAK
345  
   

JESTECH

Volume: 7, Issue: 2, April-June 2004
CONTENTS
The Thermal Analysis Of The Fin Usage In The Natural Circulation Indirect Hot Water Preparing Systems By Solar Energy
Etem Sait ÖZ   Tayfun MENLİK   Mustafa AKTAŞ
189
Load-Frequency Control In Two Area Power System
Ertugrul CAM   Ilhan KOCAARSLAN
197
The Measurement Of The Service Quality In The Konya Light Rail Transportation System
M.Emin BAYSAL   Orhan ENGIN
205
Theoretical Simulation Of A Methane Fueled Spark Igniton Engine With Variable Compression Ratio According To The Ideal Air-Fuel Cycle Analysis Perihan SEKMEN   Yakup SEKMEN   Can ÇINAR 211
The Calculating Of The Capacites Of Hot Water Preparing Systems With Solar Energy As Regional In Turkey
Tayfun MENLIK   Mustafa AKTAŞ    Mustafa Bahadır ÖZDEMIR
219
A Study Related To The Contribution Of Strategic Management System To Crisis Management
Abdullah KARAKAYA
225
A Cellular Positionining And Neighborhood Determination System For Shared Agricultural Machine Usage
Abdullah ÇAVUŞOĞLU   Baha ŞEN
235
Grinding Wheel Selection For Grinding Operations With The Aid Of An Expert System
Metin ZEYVELI   Abdulmecit GÜLDAŞ
241
Preparation Of Hot Usage Water By Means Of Heat Pump System In The Areas Of Low Sun Radiation
Metin KAYA   İlhan CEYLAN
251
An Experiment Set Design To Investigate Of The Characteristics Of A Ball Centrifugal Clutch
İsmail TÜRKBAY   Vedat SAVAŞ
259
Computer Aided Instruction Of Random Planes In Descriptive Geometry
Faruk MENDİ   Ömer KARABIYIK   İhsan TOKTAŞ
267
Providing Persistance In Comfort Conditions By The Application Of Artificial Neural Networks To Air-Conditioning Systems
Hikmet DOĞAN   Kemal ATIK
277
Determination Of Rigidity Coefficient Of Low Contact Ratio Gears Using Finite Element Method
Alaattin AKTAŞ   Sadettin ORHAN
285
An Expert System Aproach To Chase The Pneumatic System Failures
Mustafa DEMETGÜL   Recep YENITEPE
289
In Turkey, The Utility Of Solar Energy In Absorprion Cooling Systems With Ejector
Mehmet ÖZALP
297
Computer Aided Strip Layout Design Of Sequential Piercing And Cutting Dies
Hakan GÜRÜN   Muammer NALBANT   Hakan DILIPAK   Ahmet ÖZDEMIR
311
The Effect Of Pumping Wavelength On Gain And Noise Spectra In  L-Band Erbium Doped Fiber Amplifiers
Ahmet  ALTUNCU   Arif  BAŞGÜMÜŞ
321
Application Of The Developing Of The Production Programme In A Firm Dealt With Glassware Production
Ahmet SARUCAN    Ercüment N. DIZDAR    M. Emin BAYSAL    Tamer EREN
329
Designing A New Pistol Bullet Without Capsule And Powder
İbrahim ÇAYIROĞLU   Ercüment N. DIZDAR
339  
Experiments On Sodium Carbonate Solution For A Solar Pond At Natural Environment Mehmet ÖZKAYMAK 345
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056 ISSN (Online):  1308-2051 ISSN (E-Mail):  1308-2043