JESTECH

Cilt: 3, Sayı: 4, Aralık-2000  İÇİNDEKİLER
Farklı Katmanlardan Oluşan Lamine Ağaç Malzemede Tutkal Çeşidinin Kavela Direncine Etkisi
Ramazan ÖZEN, Burhanettin UYSAL, Ayhan ÖZÇİFÇi
1
Bulanık Mantık Yardımıyla Abs Fren Sistemi Denetimi Ve Araç Hızı Tahmini
Faruk MENDİ,   M. Kemal KÜLEKÇİ
11
Has-1 Güneş Enerjili Stirling Motorunun Tasarımı Ve Geliştirilmesi
Atilla KOCA
23
Tabla Tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerinde Eğilme Direnci Özellikleri
Hasan EFE, Ali KASAL
33
Tornalama İşlemlerinde Taylor Takım Ömrü Denkleminin Deneysel Olarak İncelenmesi
Yahya IŞIK, M. Cemal ÇAKIR
47
Doğrusal Programlama ile Hammadde Maliyet Hesabı Ve Bir Endüstriyel Uygulama
Tamer EREN, Mehmet ATAK
57
Montaj Hattı Dengeleme Test Problemleri İçin Öncelik Diyagramı Üretimi
Kürşat AGPAK ,   Hadi GÖKÇEN
67
Düzce Ovası Sulama isletmesinin Ekonomik Analizi
Recep KANIT, A.Hakan POLAT
79
Prizmatik Parçalar İçin Unsur Tabanlı Parametrik Tasarım Programı
Hüdayim BAŞAK, Mahmut GÜLESİN
93
Za-8 Alaşımının Savurma, Kokil Ve Kum Kalıplara Dökümlerinin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
Celal YÖRÜR, Dursun ÖZYÜREK, Mehmet ÜNAL
115
Dişli Çark Üretiminde Kalite Kontrol Otomasyonu Tasarımı
Kerim ÇETİNKAYA
121
Kişisel Bilgisayarlarda (Pc) Mikroişlemcilerin (Cpu) Isı Borusu ile Soğutulmasının Deneysel İncelenmesi
Mehmet ÖZKAYMAK, Tayfun MENLİK
129
Micro Alaşımlı Çeliklerde Statik Yaslandırma Sertleşmesi  Suleyman GÜNDÜZ, Ramazan KAÇAR 139
İnsan Hatası Değerlendirilmesi
Ercüment N. DİZDAR
149
Cnc Tel Erozyon Tezgahında D5 Takım Çeliği İçinKesme Parametrelerinin Araştırılması
Ahmet HASÇALIK, Vedat SAVAŞ
157
Unsur Tabanlı İşlem Planları İçin Eszamanlı Ürün Tasarımı
Cevdet GÖLOĞLU
165
Karabük İlinde Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Tahmini Emisyon Yükünün Tespiti
İsmet ÇELİKTEN
177
   

JESTECH

Volume: 3, Issue: 4, December 2000
CONTENTS
The Effect Of Type Of Adhesive On Tensile Strength Of Dowel In Laminated Wood Material Produced From Differnt Layer Thickness
Ramazan ÖZEN, Burhanettin UYSAL, Ayhan ÖZÇİFÇİ
1
Control Of Abs Breaking System And Vehicle Speed Estimation By Fuzzy  Logic
Faruk MENDİ,   M. Kemal KÜLEKÇİ
11
Design And Development Of Has-1 Solar Stirlin Engine
Atilla KOCA
23
Bending Strength Properties Of Corner Joints In Case Construction Of Furniture      
Hasan EFE, Ali KASAL
33
The Experimental Investigation Of Taylor's Tool Life Equation In Turning Operations
Yahya IŞIK, M. Cemal ÇAKIR
47
Determining Material Cost By Using Linear Programming And An Industrial Application
Tamer EREN, Mehmet ATAK
57
Precedence Diagram Generation For The Assembly Line Balancing Test Problems
Kürşat AGPAK ,   Hadi GÖKÇEN
67
Economical Analizing Of Düzce Irrigation Plant I
Recep KANIT, A.Hakan POLAT
79
A Feature Based Parametric Design Program For Prismatic Parts
Hüdayim BAŞAK, Mahmut GÜLESİN
93
Investigation On The Effect On On Mechanical Properties Of Centrifugual, Gravity And Sand Casting Of Za-8 Alloys
Celal YÖRÜR, Dursun ÖZYÜREK, Mehmet ÜNAL
115
Design Of Quality Control Automation For Gear Production
Kerim ÇETİNKAYA
121
The Personal Computers (Pc) Of Cpu With Cooling Heat Pipes Experiment Research
Mehmet ÖZKAYMAK, Tayfun MENLİK
129
Static Strain Ageing In Microalloyed Steels
Süleyman GÜNDÜZ, Ramazan KAÇAR
139
Human Error Asesment
Ercüment N. DİZDAR
149
The Investigation Of Cutting Parameters For D5 Tool Steel In Wedm
Ahmet HASÇALIK, Vedat SAVAŞ
157
Concurrent Product Realisation For Feature-Based Process Plans
Cevdet GÖLOĞLU
165
The Estimation Of Total Exhaust Emission By The Motor Vehicles In Karabuk Region
İsmet ÇELIKTEN
177
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN
(E-Mail):  1308-2043