JESTECH

Cilt: 4, Sayı: 3-4,  Temmuz-Aralık 2001  İÇİNDEKİLER
Bilgisayar Benzeşimi İle Ön Süspansiyon Sisteminin Kinematik Analizi
Bülent ÖZDALYAN
1
Atık Kağıt Ve Pirinç Kavuzu Destekli Ortamlar Üzerinde Kültür Mantarı Kültivasyonu
Ergün BAYSAL     Hüseyin PEKER
9
Kardioid Şekilli Kamların Cnc Freze Tezgahlarında İmalatlarının Araştırılması
Cihan ÖZEL     Cebeli ÖZEK
15
Düşük Nem Oranlı Hava İle Kurutma
Hikmet DOĞAN
23
Internet Tabanlı Pıc16f84 Eğitimi
H.Haldun GÖKTAŞ     Neslihan KURAT
31
Uc, Uc2 Ve U2c3 Yakıtlarının  Füzyon Nötron Kaynaklı Bir Hibrid Reaktörde  Değerlendirilmesi
H. Mehmet ŞAHİN     Kadir YILDIZ    Taner ALTINOK
39
Karabük'te Hava Kirliliği ve Çözüm Önerileri
Bülent ÖZDALYAN   M. Bahattin ÇELİK   İbrahim KADI
51
Helisel Borularda Akış Ve Isı Transferinin İncelenmesi
İsmail TÜRKBAY     Yasin VAROL
57
Renk Açıcı Kimyasal Maddelerin Sapsız Meşe (Quercus Sessiliflora Salisb.) Odununun Yanma Özelliklerine Etkileri
Ayhan ÖZÇİFÇİ
63
Buji Ateşlemeli Motorlarda Yağ Filmi Tarafından Taşınan  Hc Misyonlarının Modellenmesi
M. İhsan KARAMANGİL
73
Yönetsel Bilginin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma
Abdullah KARAKAYA
85
Ülkemizdeki Tüketici Hakları İle İlgili Tüketicilerin Bilgi  Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Resul USTA
97
   

JESTECH

Volume: 4, Issue: 3-4, July-December 2001  CONTENTS
Kinematic Analysis Of Front Suspansion System By Computer Simulation
Bülent ÖZDALYAN
1
An Alternate To Waste Paper Recycling; Mushroom Cultivatio
Ergün BAYSAL     Hüseyin PEKER
9
An Investigation On Manufacturing Of The Cardioid Cams Have In Cnc Milling Machines
Cihan ÖZEL     Cebeli ÖZEK
15
Drying With  Lowered M.C. Air
Hikmet DOĞAN
23
Internet Based Pic16f84 Education
H.Haldun GÖKTAŞ     Neslihan KURAT
31
Evaluation Of Uc, Uc2 Ve U2c3  Fuels In A Hybrid Reactor With Fusion Neutron Source
H. Mehmet ŞAHİN     Kadir YILDIZ    Taner ALTINOK
39
Air Pollution At Karabuk And Its Improvement Proposals
Bülent ÖZDALYAN   M. Bahattin ÇELİK   İbrahim KADI
51
The Investigation Of Fluid Flow And Heat Transfer In Helical Coiled Tubes
İsmail TÜRKBAY     Yasin VAROL
57
The Effects Of Bleaching Chemicals  On Combustion Properties Of European Oak (Quercus Sessiliflora Salisb..)
Ayhan ÖZÇİFÇİ
63
Modeling Of Hc Emissıons Carried By The Oil Film In Sı Engines
M. İhsan KARAMANGİL
73
A Research  On The Sources Of Managerial Information
Abdullah KARAKAYA
85
A Research To Determine The Knowledge Level Of Consumers Related To The Consumer Rights In Turkey
Resul USTA
97
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043