JESTECH

Cilt: 7, Sayı: 1, Ocak-Mart 2004  İÇİNDEKİLER
Lamine Kızılçam Ağaç Malzemenin Emprenye Sonrası Yanma Özellikleri
Ayhan ÖZÇIFÇI
1
Tam Yükte Çalışan İndirekt Püskürtmeli Bir Dizel Motorunda, Dizel Ve Dizel-Etanol Yakıt Karışımlarının Performans Ve Emisyon Değişimlerine Etkisi
İsmet ÇELIKTEN
11
Çok Değişkenli Kalite Kontrolde Problem Teşhisi İçin Bir Yöntem: Süreç Tabanlı Temel Gösterimleri İçin Çözüm Uzayının Sınırlandırılması
Burak BİRGÖREN
19
Rastsal Fiyat Ortaminda Optimal Satinalma
Ali GÜZEL
29
3-Boyutlu Pürüzlülük Ölçüm Sistemi
Senayi DÖNMEZ   Yasin D. SARI
41
TMS320c6701 İşlemcisi Kullanılarak Sayısal Modülasyon Gerçekleştirilmesi Ve Tabanband Sinyallerinin Sınıflandırılması
Abdullah ÇAVUŞOĞLU   Mustafa SERT
51
Rastsal Fiyat Ortaminda Envanter Alimi: Operasyonel Politika
Ali GÜZEL
61
EEG İşaretlerinin Dalgacık Sinir Ağı İle Sınıflandırılması
Abdulhamit SUBAŞI    Ahmet ALKAN   Etem KOKLÜKAYA
71
Yönetim Geliştirmeyi Etkileyen Bazı Faktörler İle İlgili Bir Araştırma
Abdullah KARAKAYA
81
Şerit Testere Makinesi İle Eğmeçli Parçaların Kesilmesinde Eğmeç Derinliği Ve Parça Kalınlığının Besleme Oranı Üzerine Etkisi
Erol BURDURLU
89
Otomatik Yönlendirmeli Araç Sistemlerinde Akış Yol Tasarımı
Yüksel TUNA   Arif DORUK   Ertan GÜNER   Tamer EREN
95
Genetik Algoritmalar: Bir Optimizasyon Tekniği
Hamit SARUHAN
105
Ortak Kanatçıklı Isı Değiştirici Boyutunun Klasik İç İçe Borulu  Tip Isı Değiştirici Boyutuna Oranının Teorik İncelenmesi
Hüseyin USTA    Tayfun MENLIK
115
Ç4140 Çeliğinden Çift-Fazlı Çelik Üretilebilirliğinin İncelenmesi
Bilge DEMIR
121
İki Zamanlı Ve İki Silindirlibir Model Uçak Motorunun Tasarımı Ve İmali
Melih OKUR   Selim ÇETINKAYA
129
Okul Öncesi Çocuk Mobilyaları İle İlgili Ebeveyn Görüşleri Ve Öngörülen Mobilya Tasarım Ölçütleri
Erol BURDURLU   Yılmaz KILIÇ   A.Cemil İLÇE   G.Cankız ELIBOL   Gaye YENER
139
Yapay Sinir Ağı İle Yapılan İmza Tanımaya Eşiklemenin Etkisi
Serdar ÇIKOĞLU   Fevzullah TEMURTAŞ   Nejat YUMUŞAK
151
Alanlararasi Tünel Ölçeklenebilirligine Bölge Temelli Yaklaşim
Ibrahim Taner OKUMUS   Haci Ali MANTAR
161
Beton Sınıflarının Karkas Yapı  Maliyetlerine Etkisi
Ömer ÖZKAN
171
Hat Dengelemede Yeni Bir Felsefe Paralel Montaj Hatlarının Eşzamanlı Dengelenmesi
Hadi GÖKÇEN   Kürşad AĞPAK
181
   

JESTECH

Volume: 7, Issue: 1, January-March 2004
CONTENTS
Combustion  Properties Of Laminated Veneer Lumber Of Calabrian Pine After Impregnation
Ayhan ÖZÇIFÇI
1
Effects Of Diesel And Diesel/Ethanol Fuel Mixtures To Performance And Emissions Changes In Idi At Maximum Load
İsmet ÇELIKTEN
11
A Method For Problem Diagnosis In Multivariate Quality Control: Constrained Solution Spaces For Process Oriented Basis Representations
Burak BIRGÖREN
19
Optimal Commodity Procurement Under Stochastic Prices
Ali GÜZEL
29
3-Dimensional Surface Roughness Measuring System
Senayi DÖNMEZ   Yasin D. SARI
41
Digital Modulation And Classificatin Of Baseband Signals Using TMS320C6701 DSP
Abdullah ÇAVUŞOĞLU   Mustafa SERT
51
Inventory Procurement Under Stochastic Prices An Operational Policy
Ali GÜZEL
61
Wavelet Neural Network Classification of EEG Signals
Abdulhamit SUBAŞI    Ahmet ALKAN   Etem KOKLÜKAYA
71
A Study Related To Some Factors Effective In Management Development
Abdullah KARAKAYA
81
Effect Of Curve Depth And Stock Thickness To The Feeding Rate While Sawing Pieces From Stocks With Band-Saw Machine
Erol BURDURLU
89
Flow Path Design For Automated Guided Vehicle Systems
Yüksel TUNA   Arif DORUK   Ertan GÜNER   Tamer EREN
95
Genetic Algorithms: An Optimization Technique
Hamit SARUHAN
105
A Theoretical Investigation Into The Ratio Of The Size Of  Associated Finned Heat Exchanger To Conventional Type Double Pipe Heat Exchanger
Hüseyin USTA    Tayfun MENLIK
115
Investigation Of Producabil Of Dual-Phase Steel From Sae 4140 Steel
Bilge DEMIR
121
Design And Manufacture Of A Two Stroke And Two Piston Model Air Craft Engine
Melih OKUR   Selim ÇETINKAYA
129
Parent Opinions On The Furniture For Nursery Children And Designing Criteria Proper To These Opinions
Erol BURDURLU   Yılmaz KILIÇ   A.Cemil İLÇE   G.Cankız ELIBOL   Gaye YENER
139
Effect Of The Tresholding To Signature Verification Using Artificial Neural Network
Serdar ÇIKOĞLU   Fevzullah TEMURTAŞ   Nejat YUMUŞAK
151
A Region-Based Approach To Inter-Domain Tunnel Scalability Ibrahim Taner OKUMUS   Haci Ali MANTAR 161
The Influence Of Concrete Classes On Building Costs
Ömer ÖZKAN
171
A New Philosophy For Line Balancing: Simultaneously Balancing Of Parallel Assembly Lines
Hadi GÖKÇEN   Kürşad AĞPAK
181
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056 ISSN (Online):  1308-2051 ISSN (E-Mail):  1308-2043