JESTECH

Cilt: 1, Sayı: 1, Ağustos- Ekim 1998 İÇİNDEKİLER
Ayçiçek Metil Ester Yakıtının Dizel Motorlarında Yakıt Olarak Kullanılması Üzerine Bir Araştırma
Recep ALTIN, Mustafa BALCI
4
Alüminyum Döküm Alaşımlarında Porozite
Ferhat GÜL 
16
Motorlu Taşıtlarda Sıvılaştırılmış Petrol Gazi (Lpg) Kullanımı, Birinci Kuşak  Lpg Sistemlerinin,Performans Ve Emisyon Analizleri
Ihsan BATMAZ, Yakup İÇİNGÜR
23
Bilgisayar Destekli Hidrolik Devre Tasarımı
Zafer Tekiner, İhsan KORKUT
36
Bilgisayarla Tümleşik imalat Sistemlerinde Veri Tabanı Oluşturma Ve Step Standart'ın Mimarisi
Süleyman YALDIZ, AH ÜNÜVAR
45
Stirling Motoru Performansına Isıtıcı Sıcaklığı Ve Sarj Basıncı Etkisinin Deneysel Olarak incelenmesi
Atilla KOCA
57
Açık Hava Şartlarında. Emprenyelenmis Ve Verniklenmiş Ağaç  Malzeme Yüzeylerinin Renk Değişikliğine Etkileri
Burhanettin UYSAL, Hüseyin PEKER, Musa ATAR
66
Bükme işlemlerinde Geri Esneme
Özgür TEKASLAN, Ulvi ŞEKER
78
Demir Tozu ile Sıvı Karışımı iki Fazlı Akışkanın Manyetik Alan içerisindeki Hareketinin incelenmesi
Ziyaddin RACABOVADİLOGLU, İbrahim AYYILDIZ
91
Düzgün Kesitli Kanatçıklarda üç Boyutlu Isı iletim Probleminin Geçici Rejimde Sayısal Analizi
İbrahim UZUN
101
Al-Si / Sic Kompozitlerin Kısmi Yeniden Ergitimi Ve Hamur Zonunda Şekillendirilmesi
M. A. BAYOUMİ, M. SUERY, Ceviren Ferhat GÜL
111
   

JESTECH

Volume: 1, Issue: 1, August- October 1998 CONTENTS
A Study on The Use of Sunflower Methyl Ester in Diesel Engines as Alternative Fuel
Recep ALTIN, Mustafa BALCI
4
Porosity in Aluminum Alloys Casting
Ferhat GÜL 
16
Performance and Exhaust Emissions Measurements on Motor Vehicles   Using First Generation Liquefied Petroleumgas (lPG) Systems
Ihsan BATMAZ, Yakup İÇİNGÜR
23
Computer Aided Hydraulic Circuit Design
Zafer TEKİNER, İhsan KORKUT
36
The Data Base Establishments and Configuration of Step Standard in Computer Integrated Manufacturing Systems
Süleyman YALDIZ, AH ÜNÜVAR
45
An Experimental Examination of The Effect of Heater Temperature and Charge Pressure on The Performance of Stirling Engine
Atilla KOCA
57
The Colour Changing Effects of Exterior Condition on The İmpregnated and varnished Wood Surfaces
Burhanettin UYSAL, Hüseyin PEKER, Musa ATAR
66
Spring Back in Bending process
Özgür TEKASLAN, Ulvi ŞEKER
78
Investigation of Two-Phase Unsteady Flow in A Cylindrical Pipe in a Magnetic Field
Ziyaddin RACABOVADİLOGLU, İbrahim AYYILDIZ
91
Numerical  Analysis Of Three Dimensional Heat Transfer Problem In Uniform Cross Section Fins In Transient Regime
İbrahim UZUN
101
Partial Remelting And Forming Of Al-Si/Sic Composites In Their Mush Zone M.A. BAYOUMİ, M.SUERY     Ceviren: Ferhat GÜL 111
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN
(E-Mail):  1308-2043