JESTECH

Cilt: 1, Sayı: 2, Kasım-Aralık 1998 İÇİNDEKİLER
Ankara'da Kullanılan Beton Bordür Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Alternatif Beton Bordür Taşı Üretimi
Osman ŞİMŞEK, Ahmet İCİK
1
Esnek Üretim Sistemleri İçin Esnek Bağlama Metotları
Ulvi ŞEKER, Zafer TEKİNER
13
Düşük Karbonlu Çeliklerin Detonasyonla Yüzey Sertleştirilmesi
Hayrettin AHLATCI, Mustafa YAŞAR, H. İbrahim DEMİRCİ, İbrahim KADI
25
Dizel Motorlarında Ham Ayçiçek Yağının Yakıt Olarak Kullanılmasının Deneysel Olarak İncelenmesi
Recep ALTIN
33
Çeşitli Su İtici Ve Yangın Geciktirici Kimyasal Maddelerin Kızılağaç Odununun Yanma Özellikleri Üzerine Etkileri
Burhanettin UYSAL
43
Fazlı Çeliklerde Ostenıt Dağılımının Faz Dönüşümü Üzerine Etkisi
Mehmet ERDOĞAN
53
SIC Takviyeli Al-Si Alaşımı Kompozitlerin Aşınma Davranışı 
Ferhat GÜL
63
Alüminyum İle İnfiltre Edilmiş Sic Preformlarındaki Porozıteye Sıcaklık, Basınç Ve Parçacık Boyutunun Etkileri
Ercan CANDAN
71
Erzincan Havzası Kırmataş Agregasıyla Hazırlanan Bitümlü Kaplamalarda, Bitüm %'sinin Marshall Testi İle Belirlenmesi
M. Haluk ÇELİK, Mehmet ORHAN, Hayati ULUSU
79
Talaşlı İmalat İşlemlerinde Titreşimlerin Giderilmesi
M. Cemal ÇAKIR
85
Titanyum-Karbür Kaplanan Kesme Kalıplarının Üretim Performansının İncelenmesi
Çetin KARATAŞ, Ahmet ÖZDEMİR
101
Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirmede Okul-Endüstri İşbirliğinin Yeri ve Önemi
Yücel KAYABAŞ
109
   

JESTECH

Volume: 1, Issue: 2, November-December 1998 CONTENTS
Determination of Engineering Properties of Concrete Kerbs Used in Ankara and Investigation of Alternative Concrete Kerbs Construction
Osman ŞİMŞEK, Ahmet İCİK
1
Flexible Fixture Methods for Flexible Manufacturing System
Ulvi ŞEKER, Zafer TEKİNER
13
Surface Hardening of Low Carbor Steels by Detonation
Hayrettin AHLATCI, Mustafa YAŞAR, H. İbrahim DEMİRCİ, İbrahim KADI
25
An Investigation on The Use of Raw Sunflower Seed Oil in Diesel Engines as An Alternative Fuel
Recep ALTIN
33
The Effects of Various Water Repellent and Fire Retardant Chemicals on Fire Resistance of Alder Wood
Burhanettin UYSAL
43
Effect of Austenite Dispersion on Phase Transformation in Dual Phase Steel Mehmet ERDOĞAN 53
Wear Behaviour of sic Particle Reinforced al-si Alloys Composites
Ferhat GÜL
63
Effects of Temperature, Pressure and Particle size on porosity of sic Powder Preforms Infiltrated By Liquid Aluminium
Ercan CANDAN
71
Erzincan Region Crushed Stone Gravel With Prepared Bitumen Coating of Bitumen Percentage Determination By Marshall Testing
M. Haluk ÇELİK, Mehmet ORHAN, Hayati ULUSU
79
Elimination of Vibrations in Metal Cutting Processes Abstract
M. Cemal ÇAKIR
85
A Production Performance investigation of The Dies Coated With The Titanium-Carbide
Çetin KARATAŞ, Ahmet ÖZDEMİR
101
The Importonce and Place of School-Industry Cooporation in Devolepment of Vocational and Technical Education
Yücel KAYABAŞ
109
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043