JESTECH

Cilt: 2, Sayı: 1-2, Mart-Haziran 1999  İÇİNDEKİLER
Alüminyum-Silisyum Otektik Sistemin İncelenmesi
Kadir KOCATEPE
1
Sprey Dökülmüş 7xxx Serisi Alüminyum Alaşımlarındaki Kaba intermetalik Partiküllerin incelenmesi
Elmas ÖZTÜRK
9
Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Yanma Hızı Ve Egzoz Emisyonlarına Etki Eden Parametrelerin Deneysel Analizi
M. Sahir SALMAN
21
Etanol-Benzin Karışımları Ve Sıkıştırma Oranının Motor Performansına Etkisi
Hasan BAYINDIR, Hüseyin Serdar YÜCESU
31
Soğutma Sisteminde Kondenser Ve Evaporatorun Termo-Ekonomik Optimizasyonu
Mehmet OZKAYMAK
43
Cesitli Yağ Katıklarının Yağ| Viskozitesi Ve Motor Sürtünme Momentine Etkileri
M. Sahir SALMAN
51
Isı Geri Kazanımında Absorpsiyonlu Isı Yükselticileri
Abdulvahap YİĞİT, Seyide TÜRK, İlhami HORUZ
59
Isı Borulu  Kollektörler İle Kurutma
Hikmet DOĞAN
71
Otomat Torna Tezgahlarında Bilgisayar Destekli İşlem Planlaması
Hasan GÖKKAYA, Süleyman YALDIZ, Ulvi ŞEKER
79
Dönel Parçalarda Kesici Seçimi Ve işlem Planlaması
Zafer TEKINER, İhsan KORKUT
91
Bilgisayar Yardımı ile Konik Disli Çark Tasarımı, Güvenirlik Analizi Ve Optimizasyonu 
Murat Tolga ÖZKAN, Cengiz ELDEM
105
Üç Boyutlu Dinamometre Tasarımı Ve İmalatı
İhsan KORKUT, Mehmet Ali DÖNERTAŞ, Ulvi ŞEKER
115
Dönel Parçalar İçin Bilgisayar Destekli İşlem Planlama Sistemleri Ve Bir Uygulama
Metin ATALAY, Süleyman YALDIZ
131
Kaplanmış Kesici Takım Uygulamalarında Kaplama Seçiminin Optimizasyonu
Hayrettin AHLATÇI
143
Silindirik Taşlamada Taşlama Parametreleriyle Yüzey Pürüzlülüğü Ve Taşlama Oranı Arasındaki  İlişkinin Araştırılması
Halil DEMİR, Abdülkadir GÜLLÜ
159
Taşıt Yangınları Ve Yangın Güvenliği
Sedef AKKAPLAN
169
Açık Hava Koşullarının Verniklerin Yapışma Mukavemetine Olan Etkileri
Burhanettin UYSAL, Hüseyin PEKER
179
Sprey Dökülmüş 7xxx Serisi Alüminyum Alaşımlarının Mekanik Özellikleri Elmas ÖZTÜRK 193
Çeşitli Kimyasal Maddelerin Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) Odununun Higroskopisites Üzerine Etkileri
Burhanettin UYSAL
203
Soğurmalı Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Ayırıcı'nın Sistem Performansına Etkisi
Adnan SOZEN
211
Laminasyonda Agaç Türü, Tutkal Ceşidi Ve Katman Sayısının Eğilme Direncine Etkileri
Mustafa ALTINOK, Nihat DÖNGEL
225
Türkiye'de Teknik Öğretmen Yetiştirme Sistemi- Problemler Ve Çözüm Yolları
Yakup İÇİNGÜR, Can ÇINAR
237
   

JESTECH

Volume: 2, Issue: 1-2,  March-June 1999 CONTENTS
The Investigation  Of  Aluminium-Silicon Eutectic System
Kadir KOCATEPE
1
Characterisation of Coarse Intermetallic Particles in The Spray Casting 7xxx Series Aluminium Alloys
Elmas ÖZTÜRK
9
The Effects of Compression Ratio and Ethanol-Gasoline Blends on Engine Performance
M. Sahir SALMAN
21
The Effects Of Compression Ratio And Ethanol-Gasoline Blends On Engine Performance
Hasan BAYINDIR    Hüseyin Serdar YÜCESU
31
Thermo-Economic Optimisation of Condenser and Evaporator in Vapor Compressed Refrigeration System
Mehmet OZKAYMAK
43
Effect of The Various Oil Additives on Viscosity and Engine Friction Torque
M. Sahir SALMAN
51
Absorption Heat Transformers for Heat Recovery
Abdulvahap YİĞİT   Seyide TÜRK     İlhami HORUZ
59
Drying by Solar Collectors With Heat Pipes
Hikmet DOĞAN
71
Computer Aided Process Planning in Automatic lathes
Hasan GÖKKAYA     Süleyman YALDIZ    Ulvi ŞEKER
79
Tool Selection and Process Planning in The Cylinder Parts
Zafer TEKINER     İhsan KORKUT
91
Computer Aided Bevel Gear Design, Reliability Analysis and Optimization
Murat Tolga ÖZKAN    Cengiz ELDEM
105
Three Dimensional Dynamometer Design and Production
İhsan KORKUT     Mehmet Ali DÖNERTAŞ    Ulvi ŞEKER
115
Computer Aided Process Planning Systems for Turned Parts and An Application
Metin ATALAY    Süleyman YALDIZ
131
Optimization of Coating Selection for Application of Coated Cutting Tools
Hayrettin AHLATÇI
143
An Investigation of The Relationship Between Grinding Ratio and Surface Roughness on Cylindrical Grinining
Halil DEMİR, Abdülkadir GÜLLÜ
159
Fire of The Highway Road Vehicles and Security of Fire
Sedef AKKAPLAN
169
The Effects of Exterior Conditions on The Adhesion Strength of Varnishes
Burhanettin UYSAL, Hüseyin PEKER
179
Mechanical Properties of Spray Cast 7XXX Series Aluminium Alloys
Elmas ÖZTÜRK
193
The Effects of Different Chemicals on The Hygroscopicity of The Scotch pine (pinus sylvestris l.)
Burhanettin UYSAL
203
Investigation of The Effect of The Generator Used in The Absorption Cooling Systems on The System Performance
Adnan SOZEN
211
The Effects of Wood Species, Glue Type and Number of Layer in Lamination on the Bending Strength
Mustafa ALTINOK, Nihat DÖNGEL
225
Education System for Technical Teacher-Problems and Solutions
Yakup İÇİNGÜR, Can ÇINAR
237
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056 ISSN (Online):  1308-2051 ISSN (E-Mail):  1308-2043