JESTECH

Cilt: 5, Sayı: 1-2,  Ocak-Haziran 2002  İÇİNDEKİLER
Elektroliz Yöntemiyle Çinko Kaplama Parametrelerinin İncelenmesi
Ahmet HASÇALIK    Cebeli ÖZEK
1
Bilgisayar Teknolojilerinin Mobilya Endüstrisi Firmalarının Organizasyonel Yapılarına Etkileri
Sabit TUNÇEL  Erol BURDURLU
9
Bazı Kimyasal Maddelerin Karaağaç (Ulmus Campestris Spach) Odununun Renk Tonuna Etkileri
Ayhan ÖZÇİFÇİ    Musa ATAR
21
Çapraz Akımlı Sulu  Yıkayıcıda Kurutma Havası Neminin Alınması
Sezayi YILMAZ    İlhan CEYLAN
29
Karaağaç (Ulmus Campestris Spach.) Odununda Renk Açma İşleminin Vernik Katmanının Yapışma Direncine Etkisi
Abdullah SÖNMEZ    Musa ATAR    Mehmet BUDAKÇI
35
Silindirik Borularda Tek Fazlı Manyeto Hidrodinamik Akışın Teorik Ve Deneysel Olarak İncelenmesi
Ziyaddin RACABOVADİLOĞLU
43
Turizmin Sosyal Çevreye Etkisi Üzerine  Bir Araştırma
Ahmet GÜRBÜZ
49
Çeşitli Maddelerle Emprenye Edilmiş Kokarağaç (Ailanthus Altissima (Mill.) Swingle) Odununun Yanma Özellikleri
Yalçın ÖRS    Musa ATAR    Ayhan ÖZÇİFÇİ    Hüseyin PEKER
61
Emniyet Mensuplarının Demografik Özellikleri İle Stres  Faktörleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Abdullah KARAKAYA 71
Otomotiv Yan Sanayiinde Hata Türü Ve Etkileri Analizi
Mehmet Emin BAYSAL    Erdal CANIYILMAZ    Tamer EREN
83
Bulanık Matematiksel Programlama Tekniği İle Bir İş Değerlendirme Uygulaması
Metin DAĞDEVIREN   Diyar AKAY    Tahsin ÇETINYOKUŞ   Mustafa KURT
91
   

JESTECH

Volume: 5, Issue: 1-2, January-June 2002  CONTENTS
The Investigation Of Parameters Of Zinc Coating With Electroplating
Ahmet HASÇALIK    Cebeli ÖZEK
1
Effects Of The Computer Technologies To The Organisational Structure Of Furniture Industry Companies
Sabit TUNÇEL  Erol BURDURLU
9
The Effects Of Some Chemical Materials On  Colour Of Tone For Elm Wood (Ulmus Campestris Spach.)
Ayhan ÖZÇİFÇİ    Musa ATAR
21
Dehumidification Of Drying Air In Cross-Flow Wet Scrubber
Sezayi YILMAZ    İlhan CEYLAN
29
The Effect Of Bleaching Process On The Adhesion Strength Of Varnish Coating On Elm Wood (Ulmus Campestris Spach.)
Abdullah SÖNMEZ    Musa ATAR    Mehmet BUDAKÇI
35
Theoretical And Experimental Investigation Of One Phased Magneto-Hydrodynamic Flow On Cylindrical Pipes
Ziyaddin RACABOVADİLOĞLU
43
A Study On The Effects Of Tourism On Social Enviroment
Ahmet GÜRBÜZ
49
Combustion Properties Of Heaven Wood (Ailanthus Altissima (Mill.) Swingle) Impregnated With Different Impregnation Materials
Yalçın ÖRS    Musa ATAR    Ayhan ÖZÇİFÇİ    Hüseyin PEKER
61
A Research On The Relation Between The Stress Factors And Demographic Features Of Security Department Members
Abdullah KARAKAYA
71
Failure Mode And Effect Analysis In Automotiv Industry
Mehmet Emin BAYSAL    Erdal CANIYILMAZ    Tamer EREN
83
A Job Evaluation Application With Fuzzy Mathematical Programming Technique
Metin DAĞDEVIREN   Diyar AKAY    Tahsin ÇETINYOKUŞ   Mustafa KURT
91
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043