JESTECH

Cilt: 2, Sayı: 3-4, Eylül-Aralık 1999
İÇİNDEKİLER
Şev Stabilitesi Kayma Türleri ve Kayma Yüzeyi Seçimi
Seyhan FIRAT   Ray DELPAK
1
Uçucu Külün Hafif Beton Yapı Elemanı Üretiminde Kullanımı Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
Osman ŞİMŞEK     H.  Yılmaz ARUNTAŞ     Veysel EROLTEKİN
15
Ağır İyonların Sıkıştırması Prensibi ile Çalışan Bir Fuzyon Reaktöründe Malzeme Yıpranmasının  İncelenmesi Ve Nötronik Analizi
Mehmet ÖZKAYMAK
25
Kurutma Tekniğinde Akışkan Yatak Uygulamasının Deneysel Olarak incelenmesi
Metin KAYA   Hüseyin KURT
37
Bilgisayar Yardımı ile Isıtma Projesi Hazırlama 
Ayşegül GÜLTEKİN     Kurtuluş BORAN
47
Ham Soya Yağı Ve Soya Metil Ester Yakıtlarının Dizel Motorunda Sabit Devirlerde Kullanılarak Motor Performans Ve Emisyon Değerlerinin Belirlenmesi
Recep ALTIN
61
Yakıt Pillerinin Otomotiv Güç Kaynağı Olarak Kullanılabilme Potansiyeli
Selim ÇETİNKAYA
73
Termoplastiklerde Ergime Akis Hızının Tayini için Kılcal Reometre Tasarımı Ve Bazı Malzemelerin Akış Hızlarının Ölçümü
Cetin KARATAS
83
Teknik Yüzeylerde Yüzey Pürüzlülüğü Ve Önlenmesi 
Osman YİĞİT
93
Tornalamada Kesici Kenar Ayar Açısının Kesmeye Etkisinin Sonlu Elemanlarla Analizi 
Abdullah DURAN
103
Seramik Kesici Uçlarla Tornalamada Taslama Kalitesinde Yüzeylerin Elde Edilme Şartları
Kudret KANDEMIR   Ahmet OZDEMIR
119
Ostenitik Paslanmaz  Çeliklerin İşlenebilirlik Parametrelerinin Belirlenmesi İçin Yapılmış Deneysel Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme 
İbrahim ÇİFTÇİ  Mustafa KASAP   Ulvi ŞEKER
131
Ferritik Çeliklerin Kaynağındaki Difuz Edebilen Hidrojenin ölçülmesi
Ramazan KAÇAR
147
Manyetik Alanın Akışkanların Laminar Hareketlerine Etkisinin Deneysel Olarak incelenmesi
Ziyaddin RACABOVADILOGLU  Atilla KOCA
157
Konut Mutfaklarında Kullanılan ince Yapı Elemanları Üzerine Bir Araştırma
Ihsan KÜRELi  Kemal YILDIRIM
165
Yatay Freze Makinesinde Kavisli Parçaların islenmesi Ve Alternatif Bir Kalıp Uygulama  Önerisi
Burhanettin UYSAL
179
Ureformaldehit(Uf) lieModifiye Edilmis StlO Tutkalimn Yapisma Direncinin Belirlenmesi
Mustafa ALTINOK     Cevdet SÖĞÜTLÜ      Nihat DÖNGEL
193
Sarıçam, Meranti, Kayın Ve Meşe 'nin Statik Eğilme Dayanımı Üzerine Bir çalışma
Erdal YEŞİLKAYA      M. Haluk ÇELİK     Recep KANIT
203
İklimlendirme Şartlarının İnsan Vücuduna Etkisi
Abdulvahap YİĞİT
213
Yönetim Bilgi Sisteminin Karar Vermeye Etkisi Ve Tekstil isletmelerine Yönelik Bir Araştırma
Abdullah KARAKAYA
221
Yangın Güvenliği
Sedef AKKAPLAN
235
Karadeniz Bakir isletmeleri Bakir Cürufunun çimento Üretiminde Puzolanik Malzeme Olarak Kulanım imkanlarının Araştırılması 
Metin ARSLAN Cemil GÜVENDİ
247
Kimyasalların Kaynağı Olan  Linyit Özütü
Gönenç ARIN
259
   

JESTECH

Volume: 2, Issue: 3-4, September-December 1999
CONTENTS
Modes of Slope Failure and Selection of The Failure Surface
Seyhan FIRAT  Ray DELPAK
1
Using Fly Ash to Produce Lightweight Concrete As A Structural Element and its Effect to The MechanicalProperties
Osman ŞİMŞEK  H.  Yılmaz ARUNTAŞ  Veysel EROLTEKİN
15
The Examination of Material Corruption and Neutronic Analysis in A Fusion Reactor Which Works With The Principle of iMertial Confinement Fusion
Mehmet ÖZKAYMAK
25
An Experimental Investigation of Fluidized Bed Application in Drying Technic
Metin KAYA   Hüseyin KURT
37
A Computer Aided Heating Project Preperation
Ayşegül GÜLTEKİN     Kurtuluş BORAN
47
A Study on Raw Soybean Oil and Soybean Methyl Ester Which Are Used in Diesel Engine As Alternative Fuel With& Constant Revo
Recep ALTIN
61
Potential of Using Fuel Cells As Automotive Power Source
Selim ÇETİNKAYA
73
Capillary Rheometer Design for Determination of The Melt Flow Rate At Thermoplastics and Measurement of Flow Rates for Some Materials
Cetin KARATAS
83
Surface Roughness and Its Measurement in Machined Surfaces
Osman YİĞİT
93
Finite Elements Analysis of The Effect of Cutting Edge Entering Angle in Turning
Abdullah DURAN
103
The Obtaining Conditions of Surfaces Have Grinding Quality Ceramic Cutting Tools in Turning
Kudret KANDEMIR   Ahmet OZDEMIR
119
An Evaluation of Experimental Studies on Determination of Machining Parameters of Austenitic Stainless Steels
İbrahim ÇİFTÇİ  Mustafa KASAP   Ulvi ŞEKER
131
Diffusible Hydrogen Measurment in The Ferritic Steel Welds
Ramazan KAÇAR
147
Experimental Investigation of Effect of Magnetic Field on Laminar Flow of Fluids
Ziyaddin RACABOVADILOGLU  Atilla KOCA
157
An Investigation on Interior Building Elements Using in House Kitchens
Ihsan KÜRELi  Kemal YILDIRIM
165
Working of Curved Pieces on The Horizantal Milling Machine and A Proposal of An Alternative Form Application
Burhanettin UYSAL
179
Determination of The Bonding Strength For The Modified With Ureaformaldehyde (uf) st10 Adhesive
Mustafa ALTINOK     Cevdet SÖĞÜTLÜ      Nihat DÖNGEL
193
A Study on Statical Bending Strength of Scotch Pine, Meranti, Beech and Oak Woods
Erdal YEŞİLKAYA      M. Haluk ÇELİK     Recep KANIT
203
The Efect of Air-Conditioning Process on The Human Body
Abdulvahap YİĞİT
213
Effect of Management Information System on Decision Making and A Case Study in Textile Mills
Abdullah KARAKAYA
221
Fire Safety
Sedef AKKAPLAN
235
A Research of The Usage Possibilities of The Copper Slag Obtained The Black Sea Copper Exploittation As Pozzolanic Material in The Cement Production
Metin ARSLAN     Cemil GÜVENDİ
247
A Source of Chemicals Extracted From Lignite
Gönenç ARIN
259
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043