JESTECH

Cilt: 3, Sayı: 1, Mart 2000  İÇİNDEKİLER
Birleşik Zorlanmış Ve Doğal Dolanımla Isı Aktarımlarına Krıtik Eğilme Açısından Sapmaların Etkisi
Gönenç ARIN
1
Dubleks Paslanmaz Çelik Elektrik Ark Kaynak Elektrotlarına Uygulanan Fırında Kurutma işlemi Ve Nemin Difüz Edebilir (Yayınan) Hidrojene Etkisi
Ramazan KACAR
17
Dalgalı Siniri Haiz Delik ihtiva Eden Safi Kaymaya Maruz Plakta Gerilme Dağılımı
Emin GÜLLÜ     Yaşar PALA
27
Tabii Sirkülasyonlu Güneş Enerjili Sıcak Su Hazırlama Sistemlerinde Direkt Ve Endirekt Sistemlerin Performanslarının Karşılaştırılması
Etem Sait ÖZ
37
İmalatta Süper Bitirme işlemi Ve Taşlama ile Karşılaştırılması
Abdulkadir GÜLLÜ     Oğuz POYRAZOĞLU
49
Betonda Kusmanın Nedenleri Etkileri Ve Kontrolüne İlişkin Bir Araştırma
Metin ARSLAN
59
İnsan Asansörlerinin Bilgisayar Destekli Parametrik Tasarımları
Kerim ÇETİNKAYA    Hüdayim BAŞAK
67
Yuvarlanma Sürtünmeli Doğrusal Hareket Elemanlarının Bilgisayar Destekli Tasarımı
Faruk MENDİ
77
İşletmelerde Psikolojik Bağlılık Oluşturmanın Önemi
Ahmet GÜRBÜZ
87
Yönetim Bilgi Sisteminin Yönetim Sürecine Etkisi Ve Tekstil İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
Abdullah KARAKAYA
95
Rengi Açılan Doğu Kayını Odununun (Fagus Orientalis Lipsky) Alev Kaynaksız Yanma Özellikleri
Burhanettin UYSAL   Ayhan ÖZÇİFÇİ
107
Sentetik Refine Kaplı Lif Levhanın (Mdflam) Sıcak Su Buharı Etkisinde Kenar Kaplama Türüne Göre Davranış Özellikleri
İhsan KÜRELİ     Kemal YILDIRIM
119
Mobilya Üretim Süreçlerinde İşlem Temel Zamanlarının Belirlenmesi İçin Bir Örnekleme
Erol BURDURLU
127
Strain Gauge Esasına Dayalı üç Boyutlu Torna Dinamometresinin İmali Kuvvetlerin Ölçülmesi Ve HSS Torna Kaleminde Meydana Gelen Sehimin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi
Abdullah DURAN
141
Ufak Yakıt Tankerlerinin imalinde Kullanılan Alüminyum Sac Levhalar
Hasan GÖKKAYA
159
Kompozit Plakların Darbe Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Abdil KUŞ
169
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Profilleri Ve Beklentileri
Özkan GÜVERCİN     Davut AKBOLAT     Ali AYBEK
177
Çerçeve Konstrüksiyonlu Mobilya Masa Ayak - Kayıt Tutkallı Birleştirmelerde Köşe Takozu Tasarımı
Hasan EFE      Ali KASAL
189
Kupol Ocaklarında Gri Dökme Demir Ergitiminde Karpit'in Kükürt Miktarı Ve Sıcaklık Üzerine Etkisi
Celal YÖRÜR     Dursun ÖZYÜREK     Yunus TÜREN
203
Yemek Odası Mobilyaları İçin Tüketici Tercihleri Ve Kaliteyi Gerçekleştirecek Kontrol Yöntemleri
Arif GÜRAY
211
Dış Ortam Koşullarının Emprenyeli Kestane (Cestanea Sativa Mill.) Odununun Yüzey Erozyonuna Etkisi
Burhanettin UYSAL     Ayhan ÖZÇİFÇİ     Hüseyin PEKER
223
2000 Yılı Türkiye Karayollarında Seyreden Taşıtlardaki Toplam Emisyon Miktarının Tahmini 
İsmet ÇELİKTEN
236  
   

JESTECH

Volume: 3, Issue: 1, March 2000
CONTENTS
Divergence Degree From The Critical Inclination Angle Effecting The Mixed Free And Forced Convection
Gönenç ARIN
1
An Effect Of Heat Treatments İn Diffusible Hydrogen Content For Duplex Stainless Steel Arc Welding Electrodes
Ramazan KACAR
17
Stress Distribution In An Axially Stressed Plate With A Hole Of Corrugation
Emin Güllü Yaşar Pala
27
In The Natural Circulation Domestic Hot Water Heating Systems By Solar Energy Comparison Of The Performance Of The Direct And Indirect Systems
Etem Sait ÖZ
37
The Effect Of Superfinishing Process On The Surface Quality
Abdulkadir GÜLLÜ     Oğuz POYRAZOĞLU
49
A Research Related To Causes, Effects And Control Of Concrete Bleeding
Metin ARSLAN
59
Computer Aided Parametric Design Of Person Elevators
Kerim ÇETİNKAYA    Hüdayim BAŞAK
67
Computer Aidet Design Of Straightline Motion Elementswith Rolling Friction
Faruk MENDİ
77
The Importance Of Creating Psychological Devotion In Establishments
Ahmet GÜRBÜZ
87
Effect Of Management Information System On Management Process And A Case Study In Textile Mills
Abdullah KARAKAYA
95
Unflame Sourced Combustion Properties Of Bleached Oriental Beech Wood (Fagus Orientalis Lipsky)
Burhanettin UYSAL   Ayhan ÖZÇİFÇİ
107
With Respect To Side Cover Type The Behaviours Of Fiberboard (Surfaced With Synthetic Resin) Exposed To Hot Steam
İhsan KÜRELİ     Kemal YILDIRIM
119
A Study On Determination Of Normal Time Of Operations In Furniture Manufacturing Processes
Erol BURDURLU
127
Manufacturing Of Strain Gauge Based 3d Lathe Dynamometer, Measurement Of Forces And Finite Element Analysis Of Bending Occuring During Cutting With Hss Lathe Cutting Tools
Abdullah DURAN
141
The Aluminium Sheet Metals Used In The Production Of Aircraft Refuelling Tanks
Hasan GÖKKAYA
159
An Experimental Investigation On Impact Response Of Laminated Composite Plates
Abdil KUŞ
169
Social Profiles And Expectations Of Technical College Students
Özkan GÜVERCİN     Davut AKBOLAT     Ali AYBEK
177
Design Of Corner Block On Glued Table Joints With Frame Construction On Furniture
Hasan EFE      Ali KASAL
189
Effect Of Carbide On Amaunt Of Sulphure And Temperature Of Gray Cast Iron Melted In Cupola
Celal YÖRÜR     Dursun ÖZYÜREK      Yunus TÜREN
203
The Consumer Preferences For Dinning Room And The Control Methods For Supplying The Quality
Arif GÜRAY
211
Effect Of Carbide On Amaunt Of Sulphure And Temperature Of Gray Cast Iron Melted In Cupola
Burhanettin UYSAL     Ayhan ÖZÇİFÇİ     Hüseyin PEKER
223
The Forecasting Of Total Emission Rate On Turkey's State High- Ways In 2000
İsmet ÇELİKTEN
236
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043