JESTECH

Cilt: 3, Sayı: 2-3, Haziran-Eylül 2000
İÇİNDEKİLER
Torna Kesme Kaleminde Gerilmeler Sürtünme Katsayısının Etkisi

SüIeyman TASGETİREN, Kubilay ASLANTAŞ, Abdullah KURT
1
Üretken Bir Fiizyon-Fisyon Hibrid Reaktoriinde Uf6 Yakıtının Farklı Soğutucularla Gençleştirilmesinin Notronik Analizi

İlyas ÇÜRÜTTÜ, Kadir YILDIZ
11
Taşıt Hareket Dirençlerinin incelenmesi Ve Net Çeki Kuvvetinin Hesaplanması

Tuncay KARAÇAY, Mehmet EROĞLU
26
2010 Yılına Kadar Türkiye'deki Taşıt Sayıları ile Taşıtlardan Kaynaklanan Egzoz Emisyon Miktarlarının Tahmini    
İsmet ÇELİKTEN
39
Kompozit Plaklar Üzerinedeki Darbe Etkisinin Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak İncelenmesi
Abdil KUŞ
53
1991-1998 Maliyet İndekslerine Dayalı Olarak Betonarme Konut Maliyetinin İncelenmesi

Recep KANIT, M. Haluk ÇELİK, Ercan ÖZGAN
63
Yüksek Basınçlı Sulama Sistemlerinde Optimum Boru Çapının Belirlenmesi Ve Kınık Ovası Sulama Şebekesi Y2 Yedek Boru Hattı Uygulaması

Recep KANIT, M. Haluk ÇELİK, Adnan PEKSEN
73
Verniklenmiş Etiket Yongalı Levha' da (Wfb) Su Buharının Ağırlık Ve Şişme Miktarına Etkisi    
Burhanettin UYSAL, Ayhan ÖZÇİFÇİ, Musa ATAR
81
Lif Levhadan Hazırlanan Profil Çerçeve Sistemlerinde Alternatif Köşe Birleştirmelerinin Direnç Özellikleri
Ayhan ÖZÇİFÇİ, Kemal YILDIRIM
91
Meslek Yüksekokullarında Teknikerlik Eğitimi Ve Mevcut Ögretim Elemanlarının Yeterliliği            Özkan GÜVERCiN, Ali AYBEK 99
Sistem Kuramının İşletme Yönetimine Etkisi
Abdullah KARAKAYA
111
Zonguldak İl Merkezinde Öğrenim Gören Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Belirlenmesi
Ayşe OCAKCI, Gülcem SALA RAZI, Nurcan KOLAÇ
125
Eşzamanlı Mühendislik Kavramıyla Bilgi Tabanlı İşlem Planlaması
Cevdet GÖLOĞLU
135
Güneş Kollektörlerinde Verim Ve Alan Hesabına Bir Öneri
Hikmet DOĞAN
151
Türkiye'nin Enerji Projeksiyonunda Nükleer Santrallerin Yeri          Adnan SÖZEN, Kurtulus BORAN 157
Uluslararası İsletmeleri Etkileyen Çevresel Faktörler Ve Teknoloji Transferi                
Orhan AKOVA
171
Çıraklık Ve Mesleki Eğitim Kanunu'nun Balıkesir-Burhaniye İlçesinde Çalışan Çırakların Eğitimine Etkileri
Hasan GÖKKAYA, Mahmut İZCİLER, Ulvi ŞEKER
185
Şerit Testerede Açılmış Zivanalı Birleşmenin Çekme Direncini Etkileyen Temel Faktörlerin Analizi
Mustafa ALTINOK, Cevdet SÖĞÜTLÜ, Nihat DÖNGEL
195
Bilgisayar Destekli Eğitimde Cim (Bilgiyasarla Bütünleşik İmalat)
Kerim ÇETİNKAYA, Betül ÖZEN, Hüdayim BAŞAK
203
Taşıt Güvenliği İçin "Ek Tampon" Tasarımında İyileştirmeler
Ercüment N. DİZDAR, İbrahim ÇAYIROĞLU
213
Bilgisayar Destekli Montaj : Esleme Şartları Kullanarak Dönüşüm Matrisinin Türetilmesi Ve Uygulanması
Mehmet YAZAR, Ahmet ÖZDEMİR
223
Toz Enjeksiyon Kalıplamada Toz Ve Bağlayıcı Özellikleri
Çetin KARATAŞ
239
Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Etanol-Benzin Karışımlarının Çevre Kirliliğine Etkileri
Hasan BAYINDIR, H. Serdar YÜCESU
249  
Ayçiçek Yağı Metil Esteri ile Dizel Yakıtı Karışımının Bir Dizel Motoru Performansına Etkisi
Cumali ILKILIÇ, Hüseyin Serdar YÜCESU
257
   

JESTECH

Volume: 3, Issue: 2-3, June-Septenber 2000
CONTENTS
Stresses On Parting Tool During Turning: Effect Of Frictional Forces
SüIeyman TASGETİREN, Kubilay ASLANTAŞ, Abdullah KURT
1
Neutronic Analysis Of The Rejuvenation Of Uf6 Fuel In A Breeder Fusion-Fission Hybrid Reactor By Different Coolants
İlyas ÇÜRÜTTÜ, Kadir YILDIZ
11
Analysis Of Motion Resistance And Calculation Of Net Tractive Force
Tuncay KARAÇAY, Mehmet EROĞLU
26
Estimation Of Vehicle Numbers And Amount Of Exhaust Emissions Caused By Vehicle In Turkey Till 2000
İsmet ÇELİKTEN
39
Application Of Finite Element Method On Laminated Composite Plates Under Impact Loading
Abdil KUŞ
53
The Cost Evaliation Of Reinforced Concrete Residence Regarding Cost Indexes
Recep KANIT, M. Haluk ÇELİK, Ercan ÖZGAN
63
Deciding Optimum Pipe Diameter At High Pressure Irrigation Systems And Application Of Kinik Plateau Irrigation Group Seconder 2
Recep KANIT, M. Haluk ÇELİK, Adnan PEKSEN
73
The Effect Of The Steam On Weight And Swelling Rate Of Varnished Waferboard (Wfb)
Burhanettin UYSAL, Ayhan ÖZÇİFÇİ, Musa ATAR
81
Mechanical Behaviours Of Fiberboard Frame Profile Systems (Covered With Pvq For Alternative Corner Joints
Ayhan ÖZÇİFÇİ, Kemal YILDIRIM
91
Technician Trainning In Vocational Schools And Proficiency Of The Instructors
Özkan GÜVERCiN, Ali AYBEK
99
The Effect Of The System Theory On Business Management
Abdullah KARAKAYA
111
Determination Of The Professional Maturity Of The Students Educating In Lyse3 In Zonguldak City
Ayşe OCAKCI, Gülcem SALA RAZI, Nurcan KOLAÇ
125
Knowledge-Based Process Planning Under The Concept Of Concurrent Engineering
Cevdet GÖLOĞLU
135
A Suggestion To The Calculation Of Efficiency And Area Of Solar Collectors
Hikmet DOĞAN
151
Position Of Nuclear Plants On Turkey Energy Projection Abstract
Adnan SÖZEN, Kurtulus BORAN
157
Technology Transfer And Enviromental Factors Effective In International Managements
Orhan AKOVA
171
The Effects Of Apprenticeship And Professional Education Law On The Apprentices Working In Balıkesir-Burhaniye
Hasan GÖKKAYA, Mahmut İZCİLER, Ulvi ŞEKER
185
Analysis Of Basic Factors Affecting Tension Strength On The Mortise And Tenon Joint Which Cut At Band Saw Machine
Mustafa ALTINOK, Cevdet SÖĞÜTLÜ, Nihat DÖNGEL
195
CIM (Computer Integrated Manufacturing) In Computer Aided Education
Kerim ÇETİNKAYA, Betül ÖZEN, Hüdayim BAŞAK
203
Improvements In "Additional Bumper" Design For Vehicle Safety
Ercüment N. DİZDAR, İbrahim ÇAYIROĞLU
213
Computer Aided Assembly : Derivation And Application Of The Transformation Matrix Using Mating Conditions
Mehmet YAZAR, Ahmet ÖZDEMİR
223
The Characteristics Of Binders And Powders For Powder Injection Molding
Çetin KARATAŞ
239
The Effect Of Ethanol Gasoline Blends On The Air Pollution In Spark Ignition Engines
Etkileri Hasan BAYINDIR*, H. Serdar YÜCESU
249  
The Effect Of Sunflower Oil Methyl Ester And Diesel Fuel Mixture On The Performance Of A Diesel Engine
Cumali ILKILIÇ, Hüseyin Serdar YÜCESU
257
   
ISSN (Baskı / Hard Copy):  302-0056
ISSN (Online):  1308-2051
ISSN (E-Mail):  1308-2043